Et Holbergianum fra Sogn

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

I Fortun annex til Lyster ligger ovenfor de bekendte Fortungalder garden Søvde, på den venstre side af elven, når man rejser op mod fjeldet. Da jeg 19 Juli 1876 passerede derforbi, traf jeg tilfældigvis sammen med gårdens ejer, Sølfest Søvde, der var en ganske belæst og kundskabsrig bonde. I samtalens løb fortalte han, at der tidligere på denne gård – indtil for omtrent femten år siden – havde været mange af de til den hørende gamle skøder og dokumenter, men at disse senere vare ødelagte af børn og ukyndige tjenestefolk. Nu angrede han meget på dette, navnlig fordi et af dem havde havt Ludvig Holbergs egenhændige underskrift. Det var et skøde, hvorved sognepresten til Fron i Gudbrandsdalen, Otto Kristoferssøn Munthe, hos hvem Holberg tilbragte nogle ar af sin barndom, havde solgt garden i 1698 til hans stamfader, der også havde hedt Sølfest. Denne havde tidligere været rådskarl på Sørum og skal i denne Stilling have været den første, som i Lyster indførte dyrkning af æbler, hvilke han havde fået fra Søstrand. Da han i 1698 købte gården af Munthe, der selv var fra Lyster, havde Ludvig Holberg, som da opholdt sig hos denne, undertegnet skødet som vitterlighedsvidne. Beretningen er vistnok aldeles sand; af foged-regnskaberne for Indre Sogn fra 1698 og 1699, der findes i rigsarkivet, fremgår det ialfald, at Otto Munthe virkelig i det første af disse år var ejer af Søvde, men at denne i 1699 tilhørte og brugtes af Sølfest. Dennes nulevende efterkommer havde en meget god forståelse af, at en autograf af Ludvig Holberg fra 1698 „havde været værd bade ti og femten daler“; men det en gang gjorte lod sig ikke mere gøre om igen.

Y. N.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.