Historisk Tidsskrift/Første Række/Fjerde Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
INDHOLD.
Side.
Nogle Bemærkninger em den ældste indoeuropæiske Samfundsudvikling.
Af J. C. Krogh 1
Bidrag til Norges Historie i Aarene 1434–1442.
Af L. Daae 62
Nogle Notitser om Johan v. Mönnichhofen.
At Yngvar Nielsen 109
Om Limfjordens ældre Aabning mod Vest og Snorre Sturlassøns Kjendskab til Jyllands geografiske Forhold.
Af Dr. Gustav Storm 113
Lappernes Hedenskab og Trolddomskunst sammenholdt med andre Folks, især Nordmændenes Tro og Overtro.
Af Johan Fritzner 135
Det norske Veivæsens Udvikling før 1814.
At Yngvar Nielsen 218
Om Tallets Rolle i gammel Tid.
Af J. C. Krogh 267
En Bemærkning vedkommende Skaalebygningen.
Af Olaf Isaachsen 282
Ejlerik Visborgs Kamp med de Svenske 1658.
Af Yngvar Nielsen 286
Erik Munks Forsvarsskrifter, skrevne fra hans Fængsel paa Dragsholm.
Udgivne af L. Daae 289
Retshistoriske Brudstykker.
Af Fr. Brandt.
II. Nordmændenes gamle Strafferet 327
Sognepræst J. H. Darres Dagbog under Rigsforsamlingen paa Eidsvold.
Meddelt af Consul Chr. Thaulow.
Historisk-geografiske Studier i det nordenfjeldske Norge.
Af Dr. Gustav Storm 112
Den hellige Kong Haakon og Folkevisen om hans Død.
Af Dr. Gustav Storm 484
Smaastykker.
1. En Levning af den ældste Bog i den norrøne Litteratur. (G. S.) 478
2. Den forstenende Myr paa Søndmøre (G. S.) 484
3. Lagmand Bredals Memorial om Poul Juels Stemplinger og Ruslands Planer mod Norge. (L. D.) 487
4. En liden Krønike, nedskreven i et gammelt Missale (L. D.) 491
5. Nogle Optegnelser om Adelen i Norge i det 16de og 17de Aarhundrede (H. J. H.) 498
6. Nogle Reisebemærkninger, nedskrevne 1757 af Niels Collin. (L. D.) 503
7. Anders Madssøns og Karen Strangers Gravstene. (Y. N.) 511
8. Et Holbergianum fra Sogn. (Y. N.) 518
9. Grev Rosens Beretning om sin Sendelse til Kristiania i Februar 1814. (Y. N.) 514
10. Oplysninger om Formuesforholdene i det søndenfjeldske Norge Aar 1700. (Y. N.) 519
Rettelse 588
Alfabetisk Navneregister til Historisk Tidsskrift Bind I–IV.
Af Kr. Bassøe 527
Den norske historiske Forening 1874 og 1875 S. I–XXXI.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.