Historisk Tidsskrift/Første Række/Fjerde Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Historisk Tidsskrift, Første Række, Fjerde Bind
1877
 • J. C. Krogh, Nogle Bemærkninger om den ældste indoeuropæiske Samfundsudvikling
 • L. Daae, Bidrag til Norges Historie i Aarene 1434–1442
 • Yngvar Nielsen, Nogle Notitser om Johan v. Mönnichhofen
 • Gustav Storm, Om Limfjordens ældre Aabning mod Vest og Snorre Sturlassøns Kjendskab til Jyllands geografiske Forhold
 • Johan Fritzner, Lappernes Hedenskab og Trolddomskunst sammenholdt med andre Folks, især Nordmændenes Tro og Overtro
 • Yngvar Nielsen, Det norske Veivæsens Udvikling før 1814
 • J. C. Krogh, Om Tallets Rolle i gammel Tid
 • Olaf Isaachsen, En Bemærkning vedkommende Skaalebygningen
 • Yngvar Nielsen, Ejlerik Visborgs Kamp med de Svenske 1658
 • L. Daae, Erik Munks Forsvarsskrifter, skrevne fra hans Fængsel paa Dragsholm
 • Fr. Brandt, Retshistoriske Brudstykker. II. Nordmændenes gamle Strafferet
 • Chr. Thaulow, Sognepræst J. H. Darres Dagbog under Rigsforsamlingen paa Eidsvold
 • Gustav Storm, Historisk-geografiske Studier i det nordenfjeldske Norge
 • Gustav Storm, Den hellige Kong Haakon og Folkevisen om hans Død
 • Smaastykker
  1. G. S., En Levning af den ældste Bog i den norrøne Literatur
  2. G. S., Den forstenede Myr paa Sundmøre
  3. L. D., Lagmand Bredals Memorial om Poul Juels Stemplinger og Ruslands Planer mod Norge
  4. L. D., En liden Krønike, nedskreven i et gammelt Missale
  5. H. J. H., Nogle Optegnelser om Adelen i Norge i det 16de og 17de Aarhundrede
  6. L. D., Nogle Reisebemærkninger, nedskrevne 1757 af Niels Collin
  7. Y. N., Anders Madssøns og Karen Strangers Gravstene
  8. Y. N., Et Holbergianum fra Sogn
  9. Y. N., Grev Rosens Beretning om sin Sendelse til Kristiania i Februar 1814
  10. Y. N., Oplysninger om Formuesforholdene i det søndenfjeldske Norge Aar 1700
 • Kr. Bassøe, Alfabetisk Navneregister til Historiske Tidsskrift Bind I—IV