Carl XII i Norge

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Selskabet for Folkeoplysningens Fremme,  (s. portrett-iv).
Carl XII.
Carl XII i Norge.

ved
A. Faye,
Provst og Sognepræst til Sande , R.St.O.O., Medlem af Videnskabsselskaberne i Christiania og Throndhjem.
Carl XII’s Mindestøtte ved Fredriksten, oprettet 1860 af den svenske Arme.

Christiania.
Udgivet af Selskabet for Folkeoplysningens Fremme som 3die Tillægshefte til Folkevennens 17de Aargang
1868.
P T Mallings Bogtrykkeri.
Indhold.
Side.
Første Kapitel.
Carl XII samler sin Hær og rykker ind i Norge 1716 1
Andet Kapitel.
Den norske Hær. Slotsloven og dens uenige Medlemmer 6
Tredie Kapitel.
Carl XII og Oberst Kruse i Høland 10
Fjerde Kapitel.
Carl XII besætter Christiania, beleirer Akershus fra 21 Marts til 28 April. Lützow tager fast Stilling ved Gjellebek. Smaa Sammenstød i Asker 29
Femte Kapitel.
Træfningen paa Moss 26 Marts 45
Sjette Kapitel.
De Svenske under Löwen overraskes paa Norderhov 28–29 Marts. Anna Colbjørnsdatter 48
Syvende Kapitel.
Krigsraad paa Gjellebek. De Svenske storme Gjelleraasen og angribe Krogskovs-Passet 58
Ottende Kapitel.
De norske Regimenter komme tilbage fra Jylland. Budde overfalder Falckenberg paa Moss 22 April. Ascheberg vender tilbage til Sverige 63
Niende Kapitel.
Carls Angreb paa Fredriksten og Fredrikshald 78
Tiende Kapitel.
Peter Tordenskjold i Dynekilen 8 Juli 1716 94
Ellevte Kapitel.
Carl XII forlader Norge 98
Tolvte Kapitel.
Carl XII bereder sig til atter at angribe Norge 107
Trettende Kapitel.
Armfelts Angreb paa det Nordenfjeldske 1718 109
Fjortende Kapitel.
Carl XII angriber Fredriksten 1718 128
Femtende Kapitel.
Den svenske Hær forlader Norge 142
Sextende Kapitel.
Peter Tordenskjold erobrer Marstrand og Carlsten 143
Syttende Kapitel.
Peter Tordenskjold 148
Register 151
Rettelser og Tillæg 175

De vigtigste Kilder til „Carl XII i Norge“ ere

Trykte Skrifter.

Carl XII historia, 2 Dele i (Folio 1740), af Nordberg, Carls Feltprest.

1. König Friederichs des Vierten glorwürdiges Leben von A. Hojer (2 Dele 1829), der indeholder en kortfattet, men meget paalidelig og klar Fremstilling af Carls Felttog i Norge.

2. Historisk Dag-Register over Friderich IVdes Regjering af A. Bussæus (1770). Forfatteren var samtidig, født i Norge, og døde som Borgemester i Helsingør 1735.

3. De Svenskes Indgang, Fremgang og Udgang af Norrig Aar 1716 blev beskreven paa Vers med oplysende historiske Anmærkninger af den samtidige Jørgen Friis f. 1684 † 1740 (see hans Poetiske Skrifter 36).

4. Bidrag til den norske Krigshistorie under Frederik IV i Samlinger til Norges Sprog og Historie III 182. indeholder samtidige Beretninger om det 1ste Overfald paa Moss og det lignende paa Norderhov, samt Uddrag af Fant.

5. Actstykker til den norske Krigshistorie under Kong Frederik den Fjerde, af B. Moe, indeholder vigtige Oplysninger hentede af Rigsarkivets Originaldokumenter. De findes i Militairt Tidsskrift 15–17 Hefte og i Aftryk af samme.

6. Bidrag til Norges Historie 1716–1719, hentede af utrykte Dokumenter ved Rigsarkivar Lange og meddelte i Norske Samlinger I 135 og 384.

7. Biskop Deichmanns Forsvarsskrift for de Norske, tilskrevet Kong Fredrik IV, skrevet 2 Apr. 1724 og findes i Munchs Tidsskrift Saga II 215.

8. E. Pontoppidan i Dansk Atlas I 329–351.

9. Forsøg til en Beskrivelse af Tildragelserne ved Carl XII Indfald i Norge i Aarene 1716 og 1718 i Milit. Tidssk. 10 Hefte 59–122.

10. Lagerbrings Sammandrag af Swea Rikes Historia, 4de Delen.

11. A. Fryxell: Berättelser ur Svenska Historien. 28 og 29 Delen: Carl den Tolftes Historia.

12. Lundblad: Carl XIII Historia. 2 Dele. Christianstad 1835–39.

13. Lundblads Geschichte Karls des Zwölften von G. F. von Jenssen. 2 Theile. Hamburg 1835–1840.

14. Carl den Tolvte uforfærdet og tapper Kriger, en folkelig Livsskildring bearbeidet efter Lundblad, med 16 Lithographier. Kjøbenhavn 1854.

15. Scheel Almindeligt Udkast til Krigens Skueplads. Kjøbenhavn. 1785.

16. J. C. Berg: Historisk Underretning om Landværnet. Christiania 1830.

17. Malling om store og gode Handlinger.

Manuskripter.

1. Registratur over afgangne og indkomne Sager i Jens Fosse anbetroede norske Generalkommissariat 1716–18 (Manusk. i Rigsarkivet).

2. Forskjellige Breve og Indberetninger, som findes i det norske Rigsarkiv.

3. Obriste Kraftes Beretning om hans Forhold i Krigens Tid udi Norge under Friderico qvarto, Manusk. 4. paa Universitetsbibliotheket.

De øvrige Kilder anføres under Texten paa behørige Steder.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.