Historisk Tidsskrift/Fjerde Række/Tredie Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Historisk Tidsskrift, Fjerde Række, Tredie Bind
1905
 • Ludvig Daae, Var Sverre Kongesøn?
 • Ebbe Hertzberg, Den første norske Kongekroning, dens Aarstal og ledsagende Omstændigheder
 • Yngvar Nielsen, Stiftamtmand Christies Ungdomskjærlighed
 • D. Thrap, Til Hans Egedes Historie
 • Oscar Alb. Johnsen, Bidrag til Oplysning om Befolkningsforholdene og Almuens økonomiske Stilling i Bohuslen før Afstaaelsen (1528—1658)
 • Yngvar Nielsen, Nordmænd og Skrælinger i Vinland
 • O. Olafsen, Sysendalens første Bebyggelse
 • D. Thrap, Adjunkt John Mourly
 • E. K. Elieson, Om Slægterne Bolt og Kusse
 • A. Taranger, Fra Smaaskibe til Storskibe. Fra Baadfiske til Skibsfiske. Reformforslag fra det 16. Aarh.
 • Ludvig Daae, Biskop Karl II af Hamar
 • E. K. Elieson, Haavardstad i Aas. Bolt—Holk—Hanningmand
 • Yngvar Nielsen, Et Brev fra September 1814
 • Yngvar Nielsen, Christian IV i Østerdalen 1635
 • Literatur
 • Rettelser
 • A. Kiær, Register til Historisk Tidsskrift, 4de Række, Bind 3
 • Den norske historiske Forening