Historisk Tidsskrift/Fjerde Række/Femte Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

INDHOLD.
Side
Alteret ved Alterhø. Et ældgammelt Kultusminde fra Romsdalen.
Af Professor Dr. Yngvar Nielsen 1
Om Jordegodsets Fordeling i Tønsberg Len (det senere Jarlsberg Grevskab) i 1650 og 1701.
Af Lærer Lorens Berg 33
Et ukjendt Kloster nordenfjelds.
Af Professor Dr. Alexander Bugge 67
Nesjar.
Af Professor Dr. Yngvar Nielsen 75
Fra Hardangerviddens Fortid.
Af Sogneprest O. Olafsen 101
Christiania første Kunstskole. Et Bidrag til vor Kunsthistorie.
Af Cand. mag. Carl Wille Schnitler 121
Bidrag til Forklaring af norske Stedsnavne.
Af Professor Magnus Olsen 154
Om Jordegodsets Fordeling i Brunla Len (det senere Larvik Grevskab) omkring 1650 og 1700.
Af Lærer Lorens Berg 175
Nesjar og Nesit.
Af Bibliotekar A. Kjær 204
Gaarden Aker i Sem. En Gaardhistorie.
Af Lærer Lorens Berg 232
Sagnet om Jostedalsrypen.
Af Stiftsarkivar Dr. Just Bing 252
Nesøen i Asker.
Af Ritmester E. Elieson 260
Hvad var Skíringssalr?
Af Bibliothekar A. Kjær 267
Frederikstad 1660–1699. Et Afsnit af en norsk Bys Historie
Af Cand. mag. Roar Tank 284
Torstein Askjellsen, kaldet Rige Torstein fra Voss.
Af Sogneprest O. Olafsen 324
De gamle hadelandske Sagn.
Af Professor Dr. Yngvar Nielsen 336
Om Skiringssal.
Svar til Hr. A. Kjær fra Skolebestyrer S. A. Sørensen 358
Nordlands skiftende Skjæbne.
Af Professor Dr. Alexander Bugge 398
Afsluttende Svar til Hr. S. A Sørensen
Af Bibliotekar A. Kjær 425
Bemerkninger til Hr. A. Kjærs »Afsluttende Svar«.
Af Skolebestyrer S. A. Sørensen 431
Vestfold og Ynglingeætten.
Af Professor Dr. Alexander Bugge 433
Svensketoget til Norderhov i 1716.
Af Sorenskriver Haakon H. Breien 455
Studier i Christiania Bys Folkemængde i det syttende Aarh.
Af Cand. mag. Roar Tank 478
De gamle Varder.
Af Oberst I. Gulowsen 507
Raad mod Borgerskab. Kristiania-Interiør fra Midten af det 17de Aarhundrede.
Af Universitetsstipendiat Dr. Osc. Alb. Johnsen 532
Landskylden paa Munkelivsgodset 1463–1624.
Af Stiftsarkivar Dr. Just Bing 560
De gamle Jægere paa Hardangervidden.
Af Professor Dr. Yngvar Nielsen 573

Register til Historisk Tidsskrift, fjerde Række, femte Bind.
Af Bibliotekar A. Kjær 599

Den norske historiske Forening 1907 og 1908 I–VII