Historisk Tidsskrift/Tredie Række/Fjerde Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
INDHOLD.
Side
Handelen mellem England og Norge indtil begyndelsen af det 15de aarhundrede.
Af Alexander Bugge 1
Et Brev fra Statsraad N. Aall om Konventionen i Moss m. m.
Ved Dr. Yngvar Nielsen 150
Nogle Bidrag til Baahuslens Historie i Overgangstiden fra dansk-norsk til svensk Herredømme.
Af Dr. Ludvig Daae 159
Om Reins-Ættens sidste, fyrstelige Medlemmer. Nogle Studier.
Af Dr. Ludvig Daae 198
Topografiske Oplysninger til Kongesagaerne.
Af O. Rygh 240
St. Sunniva og biskop Sigurd, Hellig-Olaf og biskop Grimkel. Nye bidrag til spørgsmaalet om forbindelse1 og slægtskab mellem den angelsaksiske kirke og den norske
Ved Anathon Aall, Dr. philos 315
De ældre norske Kongers Kroningsstad.
Af Gustav Storm 397
Om Skriftet „Bergens Fundats“ og dets Forfatter.
Af Gustav Storm 418
Vitaliebrødrenes Plyndretog til Bergen i 1393.
Af Gustav Storm 428
Smaastykker:
1. Mere om Didrik Pining. (L. Daae) 195
2. „Axel Fredericksøns Rim“. (Dr. A. Chr. Bang) 391
Kyrmesse. (Dr. A. Chr. Bang) 392
Bergenfarernes gilde i Amsterdam. (A. Bugge) 392
Om Amund Sigurdssøn Bolt i Sverige (Gustav Storm) 395
6. Naar og af hvem er Peder Klaussøns portræt malet? (A.E.Erichsen) 441
Register til Historisk Tidsskrift, 3. Række, Bind IV.
Af A. Kjær 447
Trykfeil og Rettelser 480
Den norske historiske Forening I–XVIII


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.