Kyrmesse

Fra Wikikilden

Forhenværende Sogneprest til Hole paa Ringerike H. Rynning har været saa venlig at oplyse mig om, at et af „Kyrmesse“ dannet Ord: „Skjørmessering“ fremdeles er i Brug paa Ringerike. Ordet, der betyder usædvanlig Støi, Spektakel o. s. v., benyttes, oplyser han, navnlig af ældre Folk i Forbindelser som: „Nei, haa er de for Skjørmessering di holler her da!“ Om de med „Kyrmessen“ forbundne Udskeielser, der ligger til Grund for det nylavede Ord Skjørmessering (= Kyrmessering), tillader jeg mig at henvise til mit Skrift: Den norske Kirkes Historie i Reformations-Aarhundredet, Side 372.

Dr. A. Chr. Bang.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.