„Axel Fredericksøns Rim“

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

„Axel Fredericksøns Rim“.

Paa et Papirblad, der ligger løst i en Lovkodeks i Kjøbenhavns Universitetsbibliothek (Norges gl. Love IV, 551) har Borgermester i Bergen Mikkel Jenssøn skrevet følgende Rim, der, som Overskriften viser, antages forfattet af Lagmanden Axel Fredrikssøn Fridag:

Werre skal mader
maadelige glader,
raadig oc røuster
wiinfaster oc trouster,
oc holde siig saa udi ald midell maade
oc ald høigferdighedt skulle wi forlade
Hvad heller verden ganger ta atter eller fram,
tha haffuer tu hæder oc ingenn Skam:

Hvis dette Rim virkelig var forfattet af Axel Fridag, da vilde det unægtelig være af nogen Interesse som et sprogligt Mindesmærke fra anden Halvdel af det 16de Aarhundrede. Det viser sig imidlertid, at Rimet ikke er af norsk, men svensk Oprindelse. Oprindelig findes det nedtegnet i et Haandskrift af Olaus Petris Krønike fra Midten af det 16de Aarhundrede og er derfra trykt i Klemmings Svenska Medeltids Dikter och Rim, Stockholm 1881, Side 518.

Paa Svensk lyder Rimet saa:

Ware skall madher
motteligha gladher
Rodher och Röster
weenfaster och tröster

Alla onda höghferd förlåta
Hålla sigh j medell måte
Hwad werlden gåår meera ååter eller fram,
Tå haffuer Madher inghen skam
j husett lustugher och gladher
på gatun tuchtuger och blydher
j markenne manligh och dygdeligh
j kyrkionne sachtmodigh och gudeligh.

Rimet maa være kommet til Norge før Syvaarskrigens Tid (1563–1570), da den ved Reformationen indledede aandelige Forbindelse og vekselvirkning mellem Sverige og de to andre nordiske Riger fuldstændig ophørte.

Dr. A. Chr. Bang.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.