Om Amund Sigurdssøn Bolt i Sverige

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

I den i dette Tidsskrift mellem Prof. Daae og mig førte Diskussion (3die Række, 2det Bind) udtalte jeg Tvivl om Ægtheden af Beretningen om, at Amund Sigurdssøn (Bolt) skulde være brændt i 1436 (ɔ: 1437) paa Hr. Olaf Nilssøns Foranstaltning og søgte at vise, at Amund Sigurdssøn levede mange Aar senere. Derimod fandt jeg – efter Oplysninger fra svenske Historikere – at maatte hævde, at den omtrent samtidige Amund Bolt i Sverige hørte til en anden, fra Norge stammende Slægt (Ros), som var Efterkommere af Hr. Jon Hafthoressøn. Nylig er der imidlertid fra Sverige fremdraget Breve, som giver afgjørende Oplysninger om disse Forhold. Under et Ophold i Stockholm har Hr. Rigsarkivar Huitfeldt-Kaas taget Afskrift af et Brev, udstedt af den svenske Amund Bolt 19de August 1450 i Elfsborg; dette Brev er forseglet med hans Segl, som bevisligt har samme Vaaben (Boltevaabnet) og omskrift (S’Amundus Siwardi), som findes i det norske Rigsarkiv ved Amund Sigurdssøns Breve (anf. St. S. 122). Dermed er det givet, at den svenske Amund Bolt er den samme som den norske Amund Sigurdssøn. Et andet Brev, udstedt i Vadstena 14 Dec. 1445 af Hr. Ulf Pederssøn (Ros), er beseglet af hans „Brødre“ Jon Pederssøn og Amund Bolt samt Søsteren Margrete Pedersdatter; ogsaa her forsegler Amund Bolt med det samme Segl. Amund Bolt var altsaa Halvbroder af Hr. Ulf, Jon og Margrete. Amunds Moder har altsaa efter Hr. Sigurds Død (1411–12) ægtet Peder Ulfssøn; derefter berigtiges min Antagelse efter „Registret paa Akershus“, at Peder var gift med en Slægtning af Hr. Amund Bolt eller hans Hustru. Desværre faar vi heller ikke af de svenske Brevskaber nogen Meddelelse om hendes Navn eller Herkomst, saa jeg endnu ikke kan oplyse slægtskabet med Amunds norske Arvinger.

Resultatet af dette er, at Amund Sigurdssøn efter sikre Vidnesbyrd ikke blev brændt i 1437, men adskillige Aar efter (1445) dukker op hos sine Halvsøskende i Sverige og tilbringer sit senere Liv i Sverige i gode økonomiske Vilkaar.

Amund Sigurdssøns svenske Slægtsforbindelser har forresten Betydning for det norske Oprørs Historie. Det er jo nemlig nu aabenbart, at hans Stefader Peder Ulfssøn, som i 1435 og følgende Aar hørte til det svenske Uafhængighedsparti, har været Mellemleddet mellem de svenske og de norske Oprørere.

Gustav Storm.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.