Historisk Tidsskrift/Tredie Række/Første Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Historisk Tidsskrift, Tredie Række, Første Bind
1890
 • Ludvig Daae, Den throndhjemske Erkestols Sædesvende og Frimend
 • H. M. Schirmer, Nogle Ord i Anledning af Prof. Dr. A. C. Bangs Afhandling om den daterede Eysteinske Indskrift i Throndhjems Domkirke
 • Ludvig Daae, Bidrag til Christian Colbjørnsens Levnetshistorie
 • Ludvig Daae, Gustav Peter Bloms Dagbog under Rigsforsamlingen paa Eidsvold. (Med et Tillæg.)
 • Gustav Storm, Om det gamle Hamar og den gamle „Hamars Beskrivelse“ fra 1553
 • N. Nicolaysen, Om Relikviegjemmer i norske Kirker
 • Henr. Mathiesen, Olafsbrønden i Throndhjems Domkirke
 • Ingvald Undset, Om Antikvaren L. D. Klüwer og hans Manuskripter
 • A. Taranger, De norske Perlefiskerier i ældre Tid
 • Gustav Storm, Rettelser til Afhandlingen „Om det gamle Hamar og den gamle „Hamars Beskrivelse“ fra 1553“
 • Ludvig Daae, Om den gamle Beskrivelse over Hamar
 • A. Chr. Bang, Fremdeles om Trondhjems Domkirke
 • Gustav Storm, Om de Hamarske Krøniker
 • Ludvig Daae, Om de Hamarske Krøniker
 • N. Nicolaysen, Om de norske Kjøbstæder i Middelalderen: deres Oprindelse, Indretning og Bygningsskik
 • H. M. Schirmer, En Mariestuke
 • Gustav Storm, Slutningsbemærkninger om de Hamarske Krøniker
 • N. Nicolaysen, Om Dr. Guðmundssons „Privatboligen paa Island“
 • Ludvig Daae, Nye Studier til Oprørshøvdingen Amund Sigurdssøns Historie
 • Smaastykker
  • A. T., Griffenfeldts død og begravelse
  • I. U., Sigurd Jorsalafarers dragehoved
  • D. T., Professor Ole Pihl
  • Gustav Storm, En upaaagtet Beretning om Kampe mellem Eskimoer og Nordmænd paa Grønland fra Begyndelsen af 15de Aarhundrede
  • H. J. Huitfeldt-Kaas, Dragonlieutnant Paul Hansen Tolstads Autobiographi
  • L. Daae, Holberg, skildret af en Zinzendorfianer
 • A. Kiær: Register til Historisk Tidsskrift, 3. Række, Bind I
 • Den norske historiske Forening