Historisk Tidsskrift/Tredie Række/Første Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
INDHOLD.
Side
Den throndhjemske Erkestols Sædesvende og Frimænd.
Af Dr. Ludvig Daae 1
Nogle Ord i Anledning af Prof. Dr. A. C. Bangs Afhandling om den daterede Eysteinske Indskrift i Throndhjems Domkirke.
Af Herm. M. Schirmer 28
Bidrag til Christian Colbjørnsens Levnetshistorie.
Af Dr. Ludvig Daae 45
Gustav Peter Bloms Dagbog under Rigsforsamlingen paa Eidsvold. (Med et Tillæg.)
Udgiven af Dr. Ludvig Daae 78
Om det gamle Hamar og den gamle „Hamars Beskrivelse“ fra 1553.
Af Dr. Gustav Storm. 113
Om Relikviegjemmer i norske Kirker.
Af N. Nicolaysen 141
Olafsbrønden i Throndhjems Domkirke.
Af Henr. Mathiesen 165
Om Antikvaren L. D. Klüwer og hans Manuskripter.
Af Dr. Ingvald Undset 178
De norske Perlefiskerier i ældre Tid.
Af A. Taranger 186
Rettelser til Afhandlingen „Om Peder Claussøn Friis og hans Skrifter“ foran Udgaven „Samlede Skrifter af Peder Claussøn Friis“.
Af Dr. Gustav Storm 238
Om den gamle Beskrivelse over Hamar.
Af Dr. Ludvig Daae 244
Fremdeles om Throndhjems Domkirke.
Af Dr. A. Chr. Bang 270
Om de Hamarske Krøniker.
Af Dr. Gustav Storm 277
Om de Hamarske Krøniker.
Af Dr. Ludvig Daae 309
Om de norske Kjøbstæder i Middelalderen: deres Oprindelse, Indretning og Bygningsskik.
Af N. Nicolaysen 335. 385
En Mariestuke.
Af H. M. Schirmer 363
Slutningsbemærkninger om de Hamarske Krøniker.
Af Dr. Gustav Storm 369
Om Dr. Guðmundssons „Privatboligen paa Island“.
Af N. Nicolaysen 440
Nye Studier til Oprørshøvdingen Amund Sigurdssøns Historie.
Af Dr. Ludvig Daae 488
Smaastykker: 1–6 376. 500
Register til Historisk Tidsskrift, 3. Række, Bind I.
Af A. Kjær 503
Den norske historiske Forening I–XXIII

Småstykker

  1. Griffenfeldts død og begravelse (Absalon Taranger)
  2. Sigurd Jorsalafarers dragehoved (Ingvald Undset)
  3. Professor Ole Pihl (Daniel Thrap)
  4. En upaaagtet Beretning om Kampe mellem Eskimoer og Nordmænd paa Grønland fra Begyndelsen af 15de Aarhundrede (Gustav Storm)
  5. Dragonlieutenant Paul Hansen Tolstads Autobiographi (Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas)
  6. Holberg, skildret af en Zinzendorfianer (Ludvig Daae)


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.