Historisk Tidsskrift/Fjerde Række/Første Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
INDHOLD.
Side
Dronning Margretes Valg i Norge.
Af Dr. Gustav Storm 1
Stiftamtmand W. F. K. Christies Dagbog Mai–Oktober 1815.
Ved Dr. Yngvar Nielsen 28
Skiringssal og Sandefjord.
Af Dr. Gustav Storm 214
Om Bergens Bispedømme i Middelalderen. (Fortsættes).
Af Dr. Ludvig Daae 238
Litteratur.
Forhandlingsprotokol ført i Regjeringsraadet og Statsraadet Marts til December 1814. Udg. fra det norske Rigsarkiv (anm. af Dr. Y. Nielsen) 1
P. Munch, Købstadstyrelsen i Danmark fra Kristian IV’s tid til enevældens ophør (anm. af Dr. A. Taranger) 4
Erkebiskop Henrik Kalteisens Kopibog. Udg. f. d. n. hist. Kildeskriftfond ved Alex. Bugge (anm. af Dr. K. H. Karlsson) 11
Bemærkninger ved Recensionen over Udgaven af Regjeringsprotokollen for 1814. Ved Udgiverne 20
Svar paa de ovenfor indtagne Bemærkninger. Af Dr. Yngvar Nielsen 25
Smaastykker.
1. Mandhusingen af Surendalen i 1718 (O. A. Øverland) 27
2. Cardinal Alberoni og Carl XII (L. I. V.) 36
Brev fra Biskop Johan Nordahl Brun til Provst Nils Hertzberg (meddelt af fhv Statsraad N. Hertzberg) 39
4. Brev fra Eidsvoldsmanden, Gaardbruger Christopher Hoen, til hans Hustru (meddelt af Konservator Albert J. Lange) 40
5. „Lendermænd“ i – Jemteland? (L. Daae) 43
6. Et Bidrag til Bergens Cathedralskoles Historie (L.Daae) 46
Register til Historisk Tidsskrift, 4de Række, Bind I.
Af A. Kjær 289
Rettelser 314
Den norske historiske Forening I–XXIII


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.