Brev fra Biskop Johan Nordahl Brun til Provst Nils Hertzberg

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

(Meddelt af fhv. Statsraad N. Hertzberg.)
Bergen 27 Aug. 1814.

„Jam consummatum est! Fuimus Troes! At jeg ikke fik et Slag og døde, – det havde endda været „dulce et decorum pro patria mori“. Gaa nu til Storthing, Nils,[1] og sig: Vi ville ikke blive Svenske, men under C(hristian) F(rederik) sejre eller dø. Ja, saa mener endnu min Jens,[2] men han er næsten den eneste i Bergen. Bonden, Soldaten er vist endnu selvstændig og tænker som Jens. Kun gad jeg vidst om C. F. venter, om han virkelig ønsker en saadan Tanke paa Storthing Jeg tvivler! længe har jeg næret en hemmelig Frygt, at han dog med alt dette sande Store, dette elskværdige Tiltrækkende var formeget Dansk ɔ: for lidet Staalsat. Nu ser du, hvad han siger til Nordmænd om fremmede Magters Trudsler, og hvad han sagde til disse Trudsler i Noterne, og du maa sige: „Heu quantum mutatus ab illo Hectore, qui etc.!“ Have vi nu vist at det var vort Alvor? Ja, ved Vinger. Fredrikstad overgivet ved Forræderi; forresten saaret i vor Armé ikke 100, Svensken vistnok over 1000 Mand. Fanger skal gives fri strax. Hid er kommen 17 Officerer og ventedes 120 Gemene; vi har ikke 10 Gemene og 3 Officerer i Fangenskab. Staffeldt er enten Torsk eller Cujon eller Forræder. Lad ovenmeldte Stortanke møde til Storthing! Kan da vore Bergensere, Trøndere etc. være tilbage paa Pletten, førend Svenskerne har oversvømmet alle Pletter? Med alt dette vil jeg embrassere Stortanken, dersom jeg kunde tro, at Kongen nu ønskede den.

Nu er det tungt at leve, Nils, for den selvstændige Mand og virkelige Patriot. Nu kryber frem og bliver snaksomme alle Halvmennesker og ler til os og spotter os og siger: Ja, det tænker (sic) vi strax. Hvad tykkes dig om din C. Tank? Nej, fra virkelig Patriotisme saa langt som

hin Ungersvend fra Himmeriges Rige: han gik bedrøvet bort, thi han havde meget Gods. Hount[3] uden bibelsk Religion: anser ikke en Ed mere end Jacobinernes: je jure! Nu kan han blive Ridder af Nordstjernen og faa første ledige Bispestol. Jeg ser i ham min Successor ... Jeg har ikke Tid til mere! Jeg har ikke Lune til noget ... Gud opholde os i Ordet og Troen, indtil vi dø.

J. N. Brun.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.
  1. Provst Nils Hertzberg, Ullensvang, blev Medlem af det overordentlige Storthing 1814. [Wikikildens note: Fotnotetegnet mangler i originalen.]
  2. Formentlig Bruns Svigersøn Jens Rolfsen, Ejdsvoldsmand.

    Meddeleren.

  3. Ejdsvoldsmand fra Smaalenene.

    Meddeleren.