Historisk Tidsskrift/Anden Række/Femte Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
INDHOLD.
Side
Forviklinger paa Oplandene i Midten af det 17. Aarhundrede (forts.)
Af O. A. Øverland 1.
Om normanniske Stedsnavne.
Af Johan Vibe 51.
Om Norges Udførsel af Trælast i ældre Tider. I.
Ved Toldinspektør L. J. Vogt 81.
De nulevende Adelsslægter i Norge.
Ved H. J. Huitfeldt-Kaas 145.
Om Mag. Gert Henrikssøn Miltzow, Sognepræst til Voss.
Af Dr. Ludvig Daae 161.
Smaating fra Sverressaga.
Af Gustav Storm 187.
Nogle Bemærkninger om Historieskriveren Albert Krantz.
Af Dr. Ludvig Daae 225.
Om Norges Udførsel af Trælast i ældre Tider. II.
Ved Toldinspektør L. J. Vogt 273.
Søfareren Johannes Scolvus og hans Reise til Labrador eller Grønland.
Af Gustav Storm 385.
Olaus Magnus und seine Karte des Nordens.
Von O. Brenner 401.
Smaastykker:
1. Skibsvæsen. (N.Nicolaysen) 121.
2. Om Aarsstad og Lungegaarden ved Bergen. (N. Nicolaysen) 128.
3. Haakon Jonssøns og Hafthoressønnernes Slægtskab med den norske Kongeæt. (Gustav Storm) 134.
4. Hollandske Ordsprog om Norge og Nordmænd. (Dr. L. Daae) 140
5. Tillæg til Afhandlingen om Audun Hestakorn. (Gustav Storm) 143.
6. Nogle utrykte Optegnelser af P. F. Suhm. (Dr. L. Daae) 262.
7. Breve Chronicon Ringsagerense. (Dr. L. Daae) 263.
8. Fra Bergens Skole. (D. Thrap) 269.
9. Et gjenfundet Haandskrift af Mattis Størssøns Sagaoversættelse. (Gustav Storm) 271.
10. Om Jarlsø (Jersø) ved Tønsberg. (Dr. L. Daae) 406.
11. Paatænkt Reise i Norge af Fredrik VI. 1804. (Dr. L. Daae.) 409.
12. Et Brev fra Henrik Steffens til Professor Georg Sverdrup. (Dr. L. Daae) 410.
13. Beliggenheden af Garðar paa Grønland. (H. M. Schirmer) 412.
14. Anna Colbjørnsdatters Testamente. (D. Thrap) 418.
Den norske historiske Forening I–XX.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.