Historisk Tidsskrift/Anden Række/Femte Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Historisk Tidsskrift, Anden Række, Femte Bind
1886
 • O. A. Øverland, Forviklinger paa Oplandene i Midten af det 17. Aarhundrede (forts.)
 • Johan Vibe, Om normanniske Stedsnavne
 • L. J. Vogt, Om Norges Udførsel af Trælast i ældre Tider. I.
 • H. J. Huitfeldt-Kaas, De nulevende Adelsslægter i Norge
 • Ludvig Daae, Om Mag. Gert Henrikssøn Miltzow, Sognepræst til Voss
 • Gustav Storm, Smaating fra Sverressaga
 • Ludvig Daae, Nogle Bemærkninger om Historieskriveren Albert Krantz
 • L. J. Vogt, Om Norges Udførsel af Trælast i ældre Tider. II.
 • Gustav Storm, Søfareren Johannes Scolvus og hans Reise til Labrador eller Grønland
 • O. Brenner, Olaus Magnus und seine Karte des Nordens
 • Smaastykker
  1. N. Nicolaysen, Skibsvæsen
  2. N. Nicolaysen, Om Aarstad og Lungegaarden ved Bergen
  3. Gustav Storm, Haakon Jonssøns og Hafthoresønnernes Slægtskab med den norske Kongeæt
  4. Ludvig Daae, Hollandske Ordsprog om Norge og Nordmænd
  5. Gustav Storm, Tillæg til Afhandlingen om Audun Hestakorn
  6. Ludvig Daae, Nogle utrykte Optegnelser af P. F. Suhm
  7. Ludvig Daae, Breve Chronicon Ringsagerense
  8. D. Thrap, Fra Bergens Skole
  9. Gustav Storm, Et gjenfundet Haandskrift af Mattis Størssøns Sagaoversættelse
  10. Ludvig Daae, Om Jarlsø (Jersø) ved Tønsberg
  11. Ludvig Daae, Paaatænkt Reise i Norge af Frederik VI 1804
  12. Ludvig Daae, Et Brev fra Henrik Steffens til Professor Georg Sverdrup
  13. H. M. Schirmer, Beliggenheden af Garðar paa Grønland
  14. D. Thrap, Anna Colbjørnsdatters Testamente
 • Den norske historiske Forening