Historisk Tidsskrift/Anden Række/Andet Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
INDHOLD.
Side.
Om nogle middelalderske Slægter i det vestenfjeldske Norge.
Af Yngvar Nielsen 1–96.
To utrykte Digte af Petter Dass.
Ved A. E. Eriksen 97–112.
Stiftsprovst Dr. Theol. Otto Holmboes Dagbogs-Optegnelser 1751–1773.
Udgivne i Uddrag af L. Daae 113–157.
I Anledning af Hr. Johannes Steenstrups „Danske Kolonier i Flandern og Nederlandene i det 10de Aarhundrede“.
Af Dr. Gustav Storm 158–181.
Armfeldts Tog Nordenfjelds 1718.
Af O. A. Øverland 193–259.
Vikingetogenes tidligste Udgangspunkter.
Af Dr. Gustav Storm 260–293.
Slaget i Havrsfjord.
Af Dr. Gustav Storm 313–331.
Erik af Pommerns, Danmarks, Sveriges og Norges Konges, Giftermaal med Philippa, Prindsesse af England.
Af Dr. L. Daae 332–374.
Smaastykker.
1. Fra Holbergs Skoletid. (D. Thrap) 182–185.
2. Den Bergenske Biskop Arnes Bibliothek. (Gustav Storm) 185–192.
3. Uddrag af Bergens Kongsgaards Regnskaber 1516–23. (N. N.) 294–301.
4. Ravnebryllupet i Kraakelund. (O. A. Ø) 302–308.
5. Om en paatænkt Restauration af Throndhjems Domkirke i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede. (O. A. Ø.) 308–311.
6. To fremmede Helgener, som har forvildet sig ind i den norske Historie. (Gustav Storm) 375–377.
7. Sagn om Gretter fra Sætersdalen. (Gustav Storm) 377–385.
8. Optegnelser fra Begyndelsen af det 17de Aarhundrede. (H. J. Huitfeldt) 385–390.
Den norske historiske Forening 1876–1878 I–XXXI.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.