Historisk Tidsskrift/Anden Række/Andet Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Den norske historiske Forening, P. T. Mallings Bogtrykkeri.
 • Yngvar Nielsen, Om nogle middelalderske Slægter i det vestenfjeldske Norge
 • A. E. Eriksen, To utrykte Digte af Petter Dass
 • L. Daae, Stiftsprovst Dr. Theol. Otto Holmboes Dagbogs-Optegnelser 1751—1773
 • Gustav Storm, I Anledning af Hr. Johannes Steenstrups „Danske Kolonier i Flandern og Nederlandene i det 10de Aarhundrede“
 • O. A. Øverland, Armfeldts Tog Nordenfjelds 1718
 • Gustav Storm, Vikingetogenes tidligste Udgangspunkter
 • Gustav Storm, Slaget i Havrsfjord
 • L. Daae, Erik af Pommerns, Danmarks, Sveriges og Norges Konges, Giftermaal med Philippa, Prindsesse af England
 • Smaastykker
  1. D. Thrap, Fra Holbergs Skoletid
  2. Gustav Storm, Den Bergenske Biskop Arnes Bibliothek
  3. N. N., Uddrag af Bergens Kongsgaards Regnskaber 1516—23
  4. O. A. Ø., Ravnebryllupet i Kraakelund
  5. O. A. Ø., Om en paatænkt Restauration af Throndhjems Domkirke i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede
  6. Gustav Storm, To fremmede Helgener, som har forvildet sig ind i den norske Historie
  7. Gustav Storm, Sagn om Gretter fra Sætersdalen
  8. H. J. Huitfeldt, Optegnelser fra Begyndelsen af det 17de Aarhundrede
 • Den norske historiske Forening 1876—1878