Da Kristiania var smaaby

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) (s. tittel-innhold).

DA KRISTIANIA VAR SMAABY

ERINDRINGER

FORTALTE AF

SORENSKRIVER EDV. MØRCH

KRISTIANIA

FORLAGT AF H. ASCHEHOUG & CO. (W. NYGAARD)

1901

AKTIE-BOGTRYKKERIET

Min fader, forlængst afdøde høiesteretsassessor Claus Mørch, der blev student i 1818, fortalte ofte om livet i Kristiania i hans yngre dage.

Selv er jeg født i Kristiania og erindrer forhold og personer i min fødeby lige fra sidst i trettierne.

Min faders fortællinger og mine erindringer har jeg, forsaavidt de dertil egnede sig, efter manges opfordringer nedskrevet i nærværende lille bog.

Det er vistnok i alt væsentligt mindre betydelige ting, jeg har at berette, men jeg har det haab, at disse smaating hos den ældre generation vil gjenkalde i erindringen mangt halvglemt minde fra deres unge dage og for den yngre slegt kaste et streiflys over forhold og personer i smaabyen Kristiania.

Maatte dette blive tilfældet, er hensigten med bogen opnaaet.

Edv. Mørch.  

Kapitel. Side.
1. Kristianiaforhold i de første 15 aar efter adskillelsen fra Danmark 1
2. Høiere selskabelighed 9
3. Arméen og vore officerer 16
4. Carl Johan og Kristiania 31
5. Studenterne i de første decennier efter universitetets oprettelse 46
6. De 6 à 7 første aar af trettierne 55
7. Schweigaard 71
8. Welhaven 77
9. Dunker 83
10. P. A. Munch 92
11. Wergeland 99
12. Forhold i Kristiania i de sidste aar af trettierne samt videre udover 111
13. Teatret og offentlige forlystelser 123
14. Livet aaret rundt i smaabyen Kristiania 136
15. Afslutning 154


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.