Anton Martin Schweigaards Barndom og Ungdom

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

ANTON MARTIN SCHWEIGAARDS

BARNDOM OG UNGDOM.

1808–1835.

BREVE OG ERINDRINGER

UDGIVNE

AF

L. M. B. AUBERT.

MED SCHWEIGAARDS PORTRÆT OG TRE FAKSIMILER.

KRISTIANIA.

P. T. MALLINGS BOGHANDELS FORLAG

(G. KR. JOHS. PARMANN).

1883.

R. HVIIDS ENKES BOGTRYKKERI.

Indhold.
Side
Udgiverens Forord VII–IX
Biografisk Indledning ved Udgiveren XI–XC
Breve fra A. M. Schweigaard 1824–35:
I. Breve fra Skoletiden (1824–28) 3–63
II. Breve fra Studenter- og Kandidataarene (1828–33) 64–112
III. Breve fra Udenlandsreisen (1833–35) 113–168
Bilag:
I. Rektor Ørn, et Skoleminde af M. J. Monrad 171–180
II. Erindringer om Schweigaards Ungdom af J. C. Lous 180–189
III. Schweigaards latinske Brev til Pastor Koeppen af 29de Marts 1828 189–195
IV. Rektor Ørns Testimonium for Schweigaard 196–198
V. Prøver paa Schweigaards Besvarelser ved juridisk Embedsexamen 198–204
VI. Schweigaards Examination ved den juridiske Embedsexamens mundtlige Prøve 205–209
VII. Afskedsfesten for Schweigaard den 27de Septbr. 1833 209–211
VIII. Uddrag af Schweigaards Afhandling «De l’etat civil des femmes selon le droit de la Norvège et du Danemark» 211–213
IX. Uddrag af Schweigaards Afhandling «De la philosophie allemande» 214–216
X. Nærmere Oplysninger om Schweigaards Slægt 217–222
Rettelser og Tillæg.

S 25. Navnet «Mülertz» er her og ellers i Brevene ved Udgiverens Feiltagelse urigtigen skrevet Mühlertz.

– 112. «Hr. Stud. theol. Joh. Welhavem er Brevets Udenskrift.

– 117. 4de L. f. o. skal der læses «Universitetsinstituterne» og «Professur».

– – 6te –:– læs «Kathedralkirken».

– – 14de –:– læs «Postpaket».

– 120 11te –:– læs «disse» for «de».

– – 18de –:– skal læses «Viden-Besked».

– – 21de –:– «selv» udgaar.

– – 22de –:– læs «og» for «eller».

– 145. 15de –:– læs Befordringsmaaden.

– 147. 4de –:– synes heller at skulle læses «Singgletscher».

– – 5te –:– skal læses «kun ligger».

– – 10de –:– skal læses «sine Landsmænd».

– 150. 15de –:– læs «blidt» for «blødt».

– 159. 1ste –:– skal læses «Pøbelen».

– – 7de –:– Spørgsmaalstegnet bør udgaa.

– – 10de –:– læs «med at se til».

– – 11te –:– læs «exoterisk».

– 160. 13de –:– læs «nu» for «men».

– – 19de –:– læs «som» for «end».

– – 28de –:– læs «om» for «i».

– 164. 21de –:– «meget» udgaar.

– 165. 31te –:– er udeglemt efter «ind»: «under en Soirée».

– 166. 8de –:– efter «samme» skal staa et Kolon.

– – 29de –:– læs «levede» for «boede».

– – 31te –:– læs «saasom» for «da».

– – 33te –:– Videnskabsmænd skal staa i Anførselstegn.
Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.