Anton Martin Schweigaards Barndom og Ungdom/Afskedsfesten for Schweigaard den 27de Septbr. 1833

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
VII.
Afskedsfesten for Schweigaard
den 27de September 1833.

Den til Festen udfærdigede Indbydelse med Deltagernes paategnede Navne var saalydende[1]:

„De Herrer, som ville deltage i et for Hr. Kandidatus juris Schweigaard i Studenter-Forbundets Lokale arrangeret Afskedsselskab Fredagen den 27de September, ville behage at tegne sig paa denne Liste inden Thorsdag Aften Kl. 6, inden hvilken Tid ogsaa Kontingenten, der er ansat til en Spdlr. pro persona, maa være erlagt til Hr. Boghandler Dahl. Man samles Kl. 7 Efterm.

U. A. Motzfeldt. P. K. Gaarder. Wilh. Jürgensen.
Chr. Langberg. F. Schaaning. Wm. Manthey.
C. Birch-Reichenwald. P. J. Collett. H. E. Major.
Carl Motzfeldt. H. N. Knudtzon. August Manthey.
J. S. Thomle. P. Schmidt. Chr. C. H. Bruun.
J. Omsted. Chr. Egeberg. Lieske.
M. Rasch. A. Egeberg. P. A. Jensen
Sommerfelt. Mülertz. L. Meyer.
Ebbell. L. Løvenskiold Holtermann.
Schultz. W. Egeberg. Chr. Wraatz.
B. Nielsen. J. Egeberg Joh. Sverdrup.
Carl Platou. Carsten Egeberg. W. A. Mariboe.
P. A. Munch. Welhaven. C. Fougstad.
O. Løvenskiold. Th. Bryn. O. Wettergren.
Joh. Thomle. L. Th. Backer. H. Schaaning.
G. Sibbern. J. Homann. F. A. Haslund.
H. Langberg. C. Bredsdorff. L. Baumann.
Valeur. J. C. Lous. A. Munch.
C. Wedel. A. Ingemann. F. A. Boeck.
Vogt. Th. A. Dop. O. Mørck.
H. Knudtzon. Chr. Stabel. E. Falsen.
C. Manthey. D. N. Barth. Morgenstierne.
H. Alsing. Peder C. Egeberg. H. Kallevig.
Synnestvedt. F. A. Wedel-Jarlsberg. A. Schjøtt.
Folkmann Frek. Johan Dahl. J. L. Alsing.
H. Wessel. E. Wedel. Krebs.
Rye. C. Wulfsberg. Nicolaysen.
H. Blom. C. Dietrichs. G. Baumann.
Cl. Daae.“

Afskedssang til Anton Schweigaard
den 27de September 1833[2].

I Afskedebægret svømmer
En kummerblandet Fryd,
Og Tonevældet strømmer
Ei med den vante Lyd.
Hvor Vennen letter Anker
Og flyver til sit Med,
Erindring staar i Tanker
Ved Kystene Blomsterbred.


Her, hvor i glade Drømme
Vi sadde mangen Kvel,
Vi byde dig vort ømme,
Vort signende Farvel.
Naar atter Vintrens Vinger
Os samler i vor Havn,
Hver Aftenstund den bringer
Dit Billed og vort Savn.

Derfor paa Land og Bølge
I kjærlig Sympathi,
vor Aand din Gang skal følge,
Til Savnet er forbi.
Naar da vor Tanke binder
Din sjæl til Hjemmets Kyst,
Skal vemodsglade Minder
Sig vugge i dit Bryst.

O, lad da Kjølen glide
Mod Helligdommens Blus.
Se, trofast ved din Side
Staar Klippens Genius,
At ingen Dæmon daarer
Din Stræben, høi og varm,
At ingen Slange saarer
Vort Norrigs Moderbarm.

Og vend saa fro tilbage
Fra bolde Pilgrimefærd,
Med Spjud til Mørkets Drage,
Med Aandens Flammeeværd
Da Ynglingshjertet luer,
At naae din stolte Løn!
Mens Norge henrykt skuer
I Dig sin bedste Søn.

  1. Efter »Aftenbladet« 1870, 8de Februar.
  2. Ikke indtaget i »Welhavens samlede Skrifter«; her gjengivet efter det oprindelige Aftryk. Melodien var »Vift stolt paa Codans Bølge«.