Historisk Tidsskrift/Tredie Række/Andet Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
INDHOLD.
Side
Throndhjems ældre topografi. (Med. et Kart af Forf.)
Af Henr. Mathiesen 1
To Klosterstiftelser fra Kong Sverres Tid.
Af Dr. Gustav Storm 82
Om Amund Sigurdssøn Bolt og Urolighederne i det sydlige Norge 1436–38.
Af Dr. Gustav Storm 101
Hidtil ukjendte Optegnelser af Biskop Jens Nilssøn.
Ved F. R. Friis 141
Tønne Huitfeldt til Throndstad.
Ved H. J. Huitfeldt-Kaas 156. 213
Vedkommende Kong Carl XV.s norske Lærer, Otto G. D. Aubert.
Meddelt af Prof. jur. Aubert 271
Bidrag til Christianssunds Historie indtil 1814.
Af Dr. Ludvig Daae 293
Nye Efterretninger om det gamle Grønland.
Af Dr. Gustav Storm 392
Christiania Bys Vaaben.
Af H. J. Huitfeldt-Kaas 409
Smaastykker:
1. Om Krigen mellem Sven Estridssøn og Olaf Kyrre. (Dr. Gustav Storm) 95
2. Om den saakaldte „Dronning“ Eldrid. (Dr. Gustav Storm) 99
3. Olaf Paa’s gildestue. (N. Nicolaysen) 206
4. Indkvarteringer i Trondhjem. (Axel Hagemann) 211
5. En Undersøgelse af Altar-Maleriet i Valle Kirke i Setersdalen. (Olaf Isaachsen) 286
6. Om Christiania Markeds Ælde. (Dr. Gustav Storm) 289
7. De kongelige Begravelser i Mariakirken i Oslo. (Dr. Gustav Storm) 416
8. Topografisk-historiske Smaanotitser. (O. Rygh) 424
Register til Historisk Tidsskrift, 3. Række, Bind II. Af A. Kjær 429
Den norske historiske Forening I–XXVII


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.