Historisk Tidsskrift/Anden Række/Fjerde Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Historisk Tidsskrift, Anden Række, Fjerde Bind
1884
 • Daniel Thrap, Politiske Forhold ved Finnemissionen i 18. Aarhundrede
 • Fr. Brandt, Retshistoriske Smaastykker. II. Nordmændenes gamle Strafferet
 • Gustav Storm, Om Forfatteren til det statsretlige Skrift fra 1656 „Norges Rige Arve-Rige“
 • Gustav Storm, Om Forfatteren af Beskrivelserne over Lofoten og Vesteraalen (1591) og over Namdalen (1597)
 • Gustav Storm, Audun Hestakorn og St. Margrete paa Nordnæs
 • Gustav Storm, Studie over de Færøiske Sagn om Bispesædet Kirkebø og Kong Sverres Ungdom
 • O. A. Øverland, Forviklinger paa Oplandene i Midten af det 17. Aarhundrede (Fortsættes)
 • Ludvig Daae, Historiske Optegnelser af Caspar Peter Rothe og Laurids Engelstoft
 • N. Nicolaysen, Om Skaalebygningens Konskruktion og Hovedform
 • Gustav Storm, Harald Haardraade og Væringerne i de græske Keiseres Tjeneste (Fortsættes)
 • Daniel Thrap, Fra Krigstiden 1716—18
 • Ludvig Daae, Nordmænd og Danske i Rusland i det attende Aarhundrede
 • Smaastykker:
  1. Gustav Storm, Om tabte Haandskrifter i det Throndhjemske Videnskabers Selskabs Bibliothek
  2. Gustav Storm, Et byzantinsk Bidrag til Harald Haardraades Historie
  3. O. A. Øverland, Bonden og Lensherren
  4. O. A. Øverland, „Sjurdsmessedagen“
  5. Gustav Storm, Rettelse til Afhandlingen „om Forfatteren af Beskrivelserne over Lofoten og Vesteraalen (1591) og over Namdalen (1597)“
  6. N. Nicolaysen, Om Betydningen af Ordet brúnáss
  7. Gustav Storm, Anlægget af Vardøhus
 • Den norske historiske Forening 1881 og 1882