Forfatter:Sophus Bugge

Fra Wikikilden
Sophus Bugge
Sophus Bugge
Født 5. januar 1833, Larvik
Død 8. juli 1907, Tynset
Norsk filolog
Sophus Bugge

Verker[rediger]

Avhandlinger[rediger]

 • «Om Consonant-Overgange i det norske Folkesprog», i Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur V (1852), s. 201–16.
 • «Mythologiske Oplysninger til Draumekvædi.», i Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur VII (1854), s. 101–21 og 192.
 • «Folkeviser fra øvre Thelemarken», i : Folke I (1860), S. 351–71. Også som særtrykk.
 • «Om Forbindelsen mellem de norrøne Digte Grógaldr og Fjölsvinnsmál oplyst ved Sammenligning med den dansk-svenske Folkevise om Sveidal», i Videnskabsselskabets Forhandlinger for 1860 (1861), s. 123–40. Også som særtrykk.
 • «Nogle Bemærkninger om den paa Island optegnede Saga om Kong Halv og hans Kjæmper», i: Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Chrisiania 1862 (1863), s. 40–41.
 • «Runeindskrift fra den gamle Kirke i Vinje», i: Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Chrisiania 1864 (1865), s. 1–20.
 • «Til Plautus. Textkritiske Bemærkninger», i: Tidsskrift for Philologi VI (1865), s. 1–20.
 • «Sjældne Ord i norrøn Skaldskab, forklarede af S. B.», i: Tidsskrift for Philologi VI (1865), s. 87–103, 162.
 • «Guldhorn-Indskriften», i: Tidsskrift for Philologi VI (1865), s. 317–18.
 • «Til Plautus. Textkritiske Bemærkninger», i: Tidsskrift for Philologi VII (1866–67), s. 1–38.
 • «Bidrag til Tydning af de ældste Runeindskrifter», i: Tidsskrift for Philologi VII (1866–67), s. 211–52, 312–63, VIII (1868–69), s. 163–204.
 • «Spredte Iagttagelser vedkommende de oldengelske Digte om Beówulf og Waldere», i Tidsskrift for Philologi VIII (1868–69), s. 40–78, 287–307.
 • «Runeindskrifter fra Aardals Kirke i Sogn», i: Aarsberetninger fra Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring 1868 (1869), s. 30–38.
 • «Efterslæt til min Udgave af Sæmundar Edda», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1869, s. 243–76.
 • «Tillægsbemerkning om Navnet Hálogaland, Helgeland», i: Historisk Tidsskrift I (1870), s. 135–40
 • «Lidt om de ældste norske Runeindskrifters sproglige Stilling», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1870, s. 187–216.
 • «Etymologisk Forklaring af nogle Pronominer i Nordisk», i: Tidsskrift for Philologi IX (1870–71), s. 111–29, 273–74.
 • «Om Skæreid i Skiringssal», i: Historisk Tidsskrift I (1871), s. 385–388.
 • «Et vers af Torbjørn Hornklove om Harald Haarfagre», i: Historisk Tidsskrift I (1871), s. 518–19.
 • «Bemærkninger om Runeindskrifter paa Guldbracteater», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1871, s. 171–226.
 • «Veblungsnæs-Indskriften», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1872, s. 192–96.
 • «To nyfundne norske Rune-Indskrifter fra den ældre Jernalder», i: Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania 1872 (1873), S. 310–32.
 • «Bemærkninger om den i Skotland fundne latinske Norgeskrønike», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1873, s. 1–49.
 • «Om Runeskriftens Oprindelse», i: Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania 1873 (1874), S. 485–87.
 • «Runeindskrift fra Førde», i: Aarsberetninger fra Foreningen til norske Fortidsmindesmerkers Bevaring 1874 (1875), s. 175–79.
 • «Biskop Bjarne Kolbeinssøn og Snorres Edda», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1875, s. 209–46.
 • «Textkritiske Bemærkninger til Plautus’s Komedier», i: Opuscula philologica ad J. N. Madvigium a discipulis missa, København, 1876.
 • «Rune-Indskriften paa Ringen i Forsa Kirke i Nordre Helsingland», i: Christiania Universitets Festskrift i Anledning af Uppsala Universitets Jubilæum i September 1877. Christiania, 1877. Også som særtrykk. Internet Archive
 • «Tolkning af Runeindskriften på Rökstenen i Östergötland», i: Antikvarisk Tidsskrift för Sverige V (1878), s. 211–15.
 • «En i Norge funden Spænde med Runeindskrift fra Mellemjernalderen. Af O. Rygh og S. Bugge», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1878, s. 59–72.
 • «Nogle Bidrag til det norrøne Sprogs og den norrøne Digtnings Historie, hentede fra Verslæren», i: Beretning om Forhandlingerne paa det 1ste nordiske Filologmøde 1876, København, 1879, s. 140–46.
 • «Sproglige Oplysninger om Ord i gamle nordiske Love. I. Svenske Ord», i: Nordisk Tidsskrift for Filologi. Ny Række III (1879), s. 258–75.
 • «Bidrag til den nordiske Balladedigtnings Historie. I. Marsk Stig. II. Holofernes», i: Det philosofisk-historiske Samfunds Mindeskrift, København, 1879, s. 64–93.
 • «Oplysninger om Nordens Oldtid hos Jordanes», i: Arkiv for nordisk Filologi I (1882), s. 1–21.
 • «Bemærkninger til norrøne Digte. I. Hyndluljóð», i: Arkiv for nordisk Filologi I (1883), s. 249–65.
 • «Bemærkninger til norrøne Digte. II. Rígsþula.», i: Arkiv for nordisk Filologi I (1883), s. 305–13.
 • «Om enkelte nordiske Mythers Oprindelse», i: Forhandlinger paa det 2det nordiske Filologmøde i Kristiania 1881, Kristiania, 1883, s. 218–38.
 • «Bemærkninger til norrøne Digte. III. Rettelser til «Sæmundar Edda» efter Haandskrift», i: Arkiv for nordisk Filologi III (1884), s. 116–23.
 • «Oldsvenske Navne i Rusland», i: Arkiv for nordisk Filologi II (1884), s. 164–71.
 • «Blandede sproghistoriske Bidrag», i: Arkiv for nordisk Filologi II (1884), s. 207–53.
 • «Tillæg til Blandede sproghistoriske Bidrag», i: Arkiv for nordisk Filologi II (1884), s. 287–89.
 • «Runestenen fra Strand i Ryfylke», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1884, s. 81–96.
 • «Blandede sproghistoriske Bidrag. II.», i: Arkiv for nordisk Filologi II (1885), s. 350–55.
 • «Bemærkninger til norrøne Digte. IV. Sendibítr», i: Arkiv for nordisk Filologi III (1885), s. 96.
 • «Bemærkninger til det gammel-norske Runedigt», i: Småstykker udgivne af Samfund til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur, Nr. 4, København, 1885, s. 103–13.
 • «Bemærkninger til norrøne Digte. V. En Þórðr Sjáreksson tillagt Halvstrophe», i: Arkiv for nordisk Filologi III (1886), s. 335–38.
 • «Svensk Ordforskning», i: Arkiv for nordisk Filologi IV (1887), s. 115–40.
 • «Iduns Æbler. Et Bidrag til de nordiske Mythers Historie», i: Arkiv for nordisk Filologi V (1888), s. 1–45.
 • «Folkenavnet Daner», i: Arkiv for nordisk Filologi V (1888), s. 125–31.
 • «Om Runeindskrifterne paa Rök-Stenen i Östergötland og paa Fonnaas-Spænden fra Rendalen i Norge», i: K. Vitterhets Hist. och Ant. Akad. Handl. XXXI (N. F. XI) Nr. 3. Stockholm, 1888 [1893].
 • «Om Versene i Kormaks Saga», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1889, s. 1–88.
 • «Bidrag til nordiske Navnes Historie», i: Arkiv for nordisk Filologi VI (1890), s. 225–45.
 • «Harpens Kraft. Et Bidrag til den nordiske Balladedigtningens Historie, forfattet under Medvirkning af Professor Moltke Moe», i: Arkiv for nordisk Filologi VII (1890), s. 97–104.
 • «Om Forandring af Genus i norske Stednavne», i: Arkiv for nordisk Filologi VII (1890), s. 262–64.
 • «Runestenen fra Opedal i Hardanger», i: Arkiv for nordisk Filologi VIII (1891), s. 1–33.
 • «Nyere Forskninger om Irlands gamle Aandskultur og Digtning i dens Forhold til Norden», i: Morgenbladet 1891 Nr. 254, 262, og i: Videnskabsselskabets Oversigt 1891 (1892), s. 21–38.
 • «Sagnet om Røveren ved Gråsten og en Episode i det angelsaksiske Digt om Beowulf», i: Dania I (1891), s. 233–36.
 • «Kungssonen av Norigsland. En Folkevise fra Telemarken ved Sophus Bugge og Moltke Moe», i: Norge II (1895), s. 197–212.
 • «Mindre Bidrag til nordisk Mythologi og Sagnhistorie. I. Finngálkn», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1895, s. 123–38.
 • «Oldnorske Sammensætninger paa nautr», i: Sproglig-historiske Studier tilegnede Professor C. R. Unger, Kristiania, 1896.
 • «Torsvisen i sin norske Form udgivet med en Afhandling om dets Oprindelse og Forhold til de andre nordiske Former af S. Bugge og Moltke Moe», i: Festskrift til Hs. Maj. Kong Oscar II ved Regjerings-Jubilæet den 18de Sept. 1897. Kristiania, 1897.
 • «Sagnet om hvorledes Sigvat Tordssøn blev Skald», i: Arkiv for nordisk Filologi XIII (1897), s. 209–11.
 • «Fyrunga-Indskriften», i: Arkiv for nordisk Filologi XIII (1897), s. 317–59.
 • «Runeindskrift paa en Stol fra Lillhärdal», i: Svenska Fornminneföreningens tidskrift X (1897), s. 30–37.
 • «Erpr og Eitill. Et lidet Bidrag til den nordiske Heltedigtnings Historie», i: Videnskabsselskabets Skrifter 1898 I. No. 5. Kristiania, 1898.
 • «C. R. Unger», i: Arkiv for nordisk Filologi XV (1898), s. 94–99.
 • «Fyrunga-Indskriften. II», i: Arkiv for nordisk Filologi XV (1898), s. 142–51.
 • «Mythiske Sagn om Halvdan Svarte og Harald Haarfagre», i: Arkiv for nordisk Filologi XVI (1899), s. 1–37.
 • «De oldislandske elliptiske Udtryk sólsetra, sólsetrum» i: Arkiv for nordisk Filologi XVI (1899), s. 200–02.
 • «Nordiske Runeindskrifter og Billeder paa Mindesmærker paa Øen Man», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1899, s. 229–62.
 • «En olddansk Runeoptegnelse i England», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1899, s. 263–72.
 • «uilinisþat paa Rök-Stenen», i: Arkiv for nordisk Filologi XVI (1900), s. 321–40.
 • «Runeindskriften paa en Guldmedaljon funden i Svarteborgs Sogn, Bohuslen», i: Svenska Fornminnesmföreningens tidskrift XI (1900), s. 109–13.
 • «En nyfunden Gotlandsk Runesten», i: Svenska Fornminnesmföreningens tidskrift XI (1900), s. 114–24.
 • «Ölands Runeindskrifter», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1899, s. 1–15.
 • «Norsk Sagafortælling og Sagaskriving i Irland». Tillægsskrift til Historisk Tidsskrift for 1901 og 1903. Kristiania, 1901.
 • «Bidrag til den germanske Heltedigtnings Historie. I. Begyndelsen af Vǫlsunga saga», i: Arkiv for nordisk Filologi XVII (1901), s. 41–53.
 • «Flistad-Indskriften», i: Arkiv for nordisk Filologi XVIII (1901), s. 1–16.
 • «Et Benstykke med Runeindskrift fundet i Trondhjem. Af Sophus Bugge og K. Rygh», i: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1901. No. 4. Trondhjem, 1902.
 • «Nogle Steder i Eddadigtene», i: Arkiv for nordisk Filologi XIX (1902), s. 1–18.
 • «Gustav Storm», i: Arkiv for nordisk Filologi XIX (1903), s. 377–84.
 • «Nogle Breve og Optegnelser om nordiske Videnskabsmænd og Universitetsforhold i det 19de Aarhundrede», i: Historiske Skrifter tilegnede Ludvig Daae. Kristiania, 1904.
 • «Bidrag til Forklaring af norske Stedsnavne», i: Arkiv for nordisk Filologi XX (1904), s. 333–58.
 • «Forskudt s, især i Navne», I. Arkiv for nordisk Filologi XXI (1904), s. 143–60.
 • «Oldnorske Sammensætninger paa -nautr. Nye Bemærkninger», i: Arkiv for nordisk Filologi XXI (1905), s. 261–74.
 • «Fyrunga-Indskriften. III», i: Arkiv for nordisk Filologi XXI (1905), s. 1–23.
 • «Nogle Ord med p af førgermansk gw i Fremlyd», i: Arkiv for nordisk Filologi XXI (1905), s. 127–132.
 • «Bidrag til Tolkning af danske og tildels svenske Indskrifter med den længere Rækkes Runer, navnlig paa Guldbrakteater», i: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed 1905, s. 141–328.
 • «Tønsberg eller Tunsberg?», i: Morgenbladet 1906 nr. 87.
 • «Ønavnet Senja», i: Morgenbladet 10. november 1906, nr. 622.

Taler[rediger]

 • «Tale holdt ved forhenværende Professor L. C. M. Aubert’s Baare i Universitetets Aula den 21de Juni 1887». Særtrykk av Morgenbladet. Christiania, 1887.
 • Norsk Rigsmaalsforenings Smaaskrifter. No. 2. «Sophus Bugges Tale ved Rigsmaalsmødet 28de November 1899». Kristiania, 1900.
 • «Professor Oluf Rygh. Mindetale ved Studentersamfundets Fest til Fædrenes Minde», i: Aftenposten 7. februar 1900, nr. 98.
 • «Samhold i Norden». Særtrykk av Aftenposten. Kristiania, 1903.
 • «Epilog til Kristiania Videnskabsselskabs Halvhundredaarsfest. Mindeord om P. A. Munch», i: Samtiden 1907, s. 337–46.
 • «Barndomserindringer», i: Samtiden 1907, s. 397–405.
 • «Om nordiske Folkenavne hos Jordanes», i: Fornvännen 1907, s. 98–101.

Utgivelser[rediger]

 • Gamle norske Folkeviser. Christiania, 1858. Internet Archive
 • Norrøne Skrifter af sagnhistorisk Indhold
 • Indledning: Runeskriftens Oprindels og ældste Historie.
  • 1. Hefte. Christiania, 1905.
 • 1. Bind.
  • 1. Hefte. Christiania, 1864.
  • 2. Hefte. Christiania, 1865.
  • 3. Hefte. Christiania, 1873.
 • Norrœn Fornkvæði. Christiania, 1867.
 • T. Macci Plauti Mostellaria edidit Sophus Bugge. Plautus’s Spøgelse-Komedie oversat af Fr. Gjertsen. Kristiania, 1873.
 • Studier over de nordiske Gude- og Heltesagns Oprindelse
  • Første Række. Christiania, 1881.
  • Første Række. Hefte 3. 1889.
  • 2. Række. Helge-Digtene. København, 1896.
 • Norges Indskrifter med de ældre Runer
  • 1. Hefte. 1891.
  • 2. Hefte. 1893.
  • 3. Hefet. 1894.
  • 4. Hefte. 1898.
  • 5. Hefte. 1900.
  • 6. Hefte . 1903.
  • 2. Bind.
   • 1. Hefte. Christiania, 1904.
 • Norges Indskrifter med de yngre Runer
  • Hønen-Runerne fra Ringerike. Kristiania, 1902.
  • Runerne paa en Sølvring fra Senjen. Kristiania, 1906.

Sekundærlitteratur[rediger]


Tekster av denne forfatteren er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden. Oversettelser eller senere utgaver kan være beskyttet av opphavsretten.