Reise-Erindringer (Hansteen)

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Chr. Tønsbergs Forlag (s. tittel).

Reiſe-Erindringer

af

Chriſtopher Hanſteen.


Aber im ſtillen Gemach entwirft bedeutende Zirkel
Sinnend der Weiſe, beſchleicht forsſchend den ſchaffenden Geiſt,
Prüft der Stoffe Gewalt, der Magnete Hasſen und Lieben,
Folgt durch die Lüfte dem Klang, folgt durch den Æther dem Strahl,
Sucht das vertraute Geſez in des Zufalls grauſenden Wundern,
Sucht den ruhenden Pol in der Erſscheinungen Flucht.


Det
Norſke Studenterſamfunds

nuværende og ældre Medlemmer tilegnes disſe Skildringer ſom et Tegn paa Agtelſe og Erkjendtlighed for den Velvillie, de i hans lange Embedstid altid have viiſt

Forfatteren.

Forord


Side
I.
Bemærkninger og Iagttagelſer paa en Reiſe fra Chriſtiania til Bergen og tilbage i Sommeren 1821 1
II. Reiſe i Sibirien.
I. Foranledning til Reiſen 85
II. Ophold i Stockholm — Vidtløftigheder ved Toldclareringen i Petersburg. — Miniſteren Grev Cancrin. — Admiral Kruſenſtern. — Baron Wrangel. — General Schubert. — Miniſteren Grev Speranſki. — Rusſiſkt Theater 89
III. Reiſe fra Petersburg til Moscwa. Chausſéen halvfærdig, deraf flydende Uheld. — Nattequarteer hos en Bondefamilie. — Bøndernes Dragt. — Valdai, Pigernes Kringlehandel. — Torſchok. — Tver 106
IV. Ophold i Moscwa. — Reparation af Inclinatoriet. — Theatret — Dr. Einbrodt. — Obſervationer i hans Have — Statsraad Prof. Jäniſch og hans Familie. — Muſik hos Madame Einbrodt. — Frøken Jäniſch’s Ode til Øhlenſchläger. — Statsraad Prof. Fiſcher von Waldheim (Zoolog). — Spoer af Branden i 1812 næſten aldeles forſvunden. — Kreml. — Ivan Weliki. — Kronings-Dragterne i Arſenalet 113
V. Reiſe til Niſchni Novgorod. — Slette Veie. — Uveir. — Strid med en gammel adelig Dame i Sudogda. — Murom. — Landsbyen Doſkino. — Logis hos en Pope. — Niſchni Novgorod. — Det ſtore aarlige Marked. —— Beſøg i en Moſchee. — Handel med Madame Lebours. — Udlændiger ville med Flid ikke tale Rusſiſkt correct. — Knäs Dadyan. — Savn af Beqvemmeligheder i Hotellerne. — Selſkab hos Gouverneuren, General Bachmetieff. — Fløiteſpllleren Walter 118
VI. Reiſe til Kazán. Tſchuguni. — Levemaade paa Reiſen. — Tſcheremisſer. — Tſchuwaſcher. — Nielſen i Fare for at arreſteres. .— Et ſolgt livegent Fruentimmer 128
VII. Ophold i Kazán. Kazánſke Gubernium, de forhen uafhængige Tatarers Land. — Ivan Waſillewitſchs Mauſoleum. — De Kazánſke Profesſorer Kupffer, Dr. Thiele, Ewersmann, Fuchs, Lobatſchewſky. — Univerſitetet og dets aſtronomiſke og phyſiſke Inſtrumenter. — Thehandleren Krupinikow. — Kazánske Kirke med Marta-Billedet. — Mohamedanſk Gudstjeneſte. — Middag hos Vice-Gouverneuren Philippow. — Fru Ewersmann. — Fru Fuchs. — En Poſtillon fra General-Poſtdirecteuren Fyrſt Dawldoff. — Overſvømmelſer af Floden. — Febre 130
VIII. Reiſe til Jekatharinenburg. — Gjeſtfrihed i Malmlſch. — Wotiåker. — Livegne ſolgte fra et Gods i Tula til Fabriken Niſchni-Tagilſk i Ural. — Perm. — Hurtig Kjørſel i Rusland. — Rusſiſkt Dampbad. — Den magnetiſke Intenſitets Tilvært ved Nærmelſen til den Sibirſke Magnetpol. — Transport af Forviiſte. — Feſtlighed ved Indtog i Aften. — Ankomſt til Jekatharinenburg 139
IX. Reiſe mod Nord langs Øſtſiden af Ural. — Profesſor Kupffer. — Solomirſkys Selvſkildring. — Byfogden Nitſchajeff med Kone. — Bal i Klubben. — Afreiſe i Følge med Kupffer, Solomirſky og Apotheker Claus. — Sawodden (Fabrikken) Newianſk. — Peter den Stores Kareth. — Elegant Beværtning med Tokayer. — Niſchni-Tagilſk. — Kuſchwa. — Blagobat. — Woguler. — Stepan Tſchumpin. — Niſchni-Turinſk. — Werchoturie. — Bogoslowſkie. — Bal hos Directeuren Begger. — Turinſki-Rudniki. — Solomirſky ſom Phyſiognomiſt. — Kuſchwa. — Bal hos Directeuren Iwanoff. — Bal hos Wolkoff. — Rusſiſk Nationaldans. — Elegang Beværtning i Reqianſk. — Chemikeren Swtzow, Livegen. 146
X. Tilbagerelſe til Jekatharinenburg. — Ubehagelighed ved Nattereiſer. — Ermans Tilbagekomſt. — Poſtillonens Afſked. — Guldminen Bezofſky. — Solomirſkys og Ermans gjenſidige Skildring af hinanden. — Rusſiſkt Dampbad. — Irlænderen Major. — Politimeſteren nitſchajeff. — Steenſliberie i Jekatharinenburg. 161
XI. Reiſe til Tobolſk. — Beſøg af Kjøbmand Sinil. — Middag hos ham i Tiumén. — Archimandriten. — Landsbyen Juſchakova. — Gammeltroende. — Bondedands der. — Ankomſt til Tobolſk. 167 Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/7 Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/8


PD-icon.svg Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.