Reise-Erindringer (Hansteen)

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Chr. Tønsbergs Forlag (s. tittel).

Reise-Erindringer

af

Christopher Hansteen.


Aber im stillen Gemach entwirft bedeutende Zirkel
Sinnend der Weise, beschleicht forsschend den schaffenden Geist,
Prüft der Stoffe Gewalt, der Magnete Hassen und Lieben,
Folgt durch die Lüfte dem Klang, folgt durch den Æther dem Strahl,
Sucht das vertraute Gesez in des Zufalls grausenden Wundern,
Sucht den ruhenden Pol in der Ersscheinungen Flucht.


Det
Norske Studentersamfunds

nuværende og ældre Medlemmer tilegnes disse Skildringer som et Tegn paa Agtelse og Erkjendtlighed for den Velvillie, de i hans lange Embedstid altid have viist

Forfatteren.

Forord


Side
I.
Bemærkninger og Iagttagelser paa en Reise fra Christiania til Bergen og tilbage i Sommeren 1821 1
II. Reise i Sibirien.
I. Foranledning til Reisen 85
II. Ophold i Stockholm — Vidtløftigheder ved Toldclareringen i Petersburg. — Ministeren Grev Cancrin. — Admiral Krusenstern. — Baron Wrangel. — General Schubert. — Ministeren Grev Speranski. — Russiskt Theater 89
III. Reise fra Petersburg til Moscwa. Chausséen halvfærdig, deraf flydende Uheld. — Nattequarteer hos en Bondefamilie. — Bøndernes Dragt. — Valdai, Pigernes Kringlehandel. — Torschok. — Tver 106
IV. Ophold i Moscwa. — Reparation af Inclinatoriet. — Theatret — Dr. Einbrodt. — Observationer i hans Have — Statsraad Prof. Jänisch og hans Familie. — Musik hos Madame Einbrodt. — Frøken Jänisch’s Ode til Øhlenschläger. — Statsraad Prof. Fischer von Waldheim (Zoolog). — Spoer af Branden i 1812 næsten aldeles forsvunden. — Kreml. — Ivan Weliki. — Kronings-Dragterne i Arsenalet 113
V. Reise til Nischni Novgorod. — Slette Veie. — Uveir. — Strid med en gammel adelig Dame i Sudogda. — Murom. — Landsbyen Doskino. — Logis hos en Pope. — Nischni Novgorod. — Det store aarlige Marked. —— Besøg i en Moschee. — Handel med Madame Lebours. — Udlændiger ville med Flid ikke tale Russiskt correct. — Knäs Dadyan. — Savn af Beqvemmeligheder i Hotellerne. — Selskab hos Gouverneuren, General Bachmetieff. — Fløitespllleren Walter 118
VI. Reise til Kazán. Tschuguni. — Levemaade paa Reisen. — Tscheremisser. — Tschuwascher. — Nielsen i Fare for at arresteres. .— Et solgt livegent Fruentimmer 128
VII. Ophold i Kazán. Kazánske Gubernium, de forhen uafhængige Tatarers Land. — Ivan Wasillewitschs Mausoleum. — De Kazánske Professorer Kupffer, Dr. Thiele, Ewersmann, Fuchs, Lobatschewsky. — Universitetet og dets astronomiske og physiske Instrumenter. — Thehandleren Krupinikow. — Kazánske Kirke med Marta-Billedet. — Mohamedansk Gudstjeneste. — Middag hos Vice-Gouverneuren Philippow. — Fru Ewersmann. — Fru Fuchs. — En Postillon fra General-Postdirecteuren Fyrst Dawldoff. — Oversvømmelser af Floden. — Febre 130
VIII. Reise til Jekatharinenburg. — Gjestfrihed i Malmlsch. — Wotiåker. — Livegne solgte fra et Gods i Tula til Fabriken Nischni-Tagilsk i Ural. — Perm. — Hurtig Kjørsel i Rusland. — Russiskt Dampbad. — Den magnetiske Intensitets Tilvært ved Nærmelsen til den Sibirske Magnetpol. — Transport af Forviiste. — Festlighed ved Indtog i Aften. — Ankomst til Jekatharinenburg 139
IX. Reise mod Nord langs Østsiden af Ural. — Professor Kupffer. — Solomirskys Selvskildring. — Byfogden Nitschajeff med Kone. — Bal i Klubben. — Afreise i Følge med Kupffer, Solomirsky og Apotheker Claus. — Sawodden (Fabrikken) Newiansk. — Peter den Stores Kareth. — Elegant Beværtning med Tokayer. — Nischni-Tagilsk. — Kuschwa. — Blagobat. — Woguler. — Stepan Tschumpin. — Nischni-Turinsk. — Werchoturie. — Bogoslowskie. — Bal hos Directeuren Begger. — Turinski-Rudniki. — Solomirsky som Physiognomist. — Kuschwa. — Bal hos Directeuren Iwanoff. — Bal hos Wolkoff. — Russisk Nationaldans. — Elegang Beværtning i Reqiansk. — Chemikeren Swtzow, Livegen. 146
X. Tilbagerelse til Jekatharinenburg. — Ubehagelighed ved Nattereiser. — Ermans Tilbagekomst. — Postillonens Afsked. — Guldminen Bezofsky. — Solomirskys og Ermans gjensidige Skildring af hinanden. — Russiskt Dampbad. — Irlænderen Major. — Politimesteren nitschajeff. — Steensliberie i Jekatharinenburg. 161
XI. Reise til Tobolsk. — Besøg af Kjøbmand Sinil. — Middag hos ham i Tiumén. — Archimandriten. — Landsbyen Juschakova. — Gammeltroende. — Bondedands der. — Ankomst til Tobolsk. 167 Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/7 Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/8


PD-icon.svg Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.