Indeks:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu
Tittel Reise-Erindringer
Forfatter Christopher Hansteen
Forlag Chr. Tønsbergs Forlag
Sted Christiania
År 1859
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Mangler OCR-tekst


Sider

tittel 002 003 004 innhold innhold innhold innhold  i  ii  iii  iv  v  vi  vii  viii  ix  x  xi  xii  xiii  xiv  xv  xvi  xvii  xviii 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397

Innhold

[ Forord ]

Side
I.
Bemærkninger og Iagttagelſer paa en Reiſe fra Chriſtiania til Bergen og tilbage i Sommeren 1821 1
II. Reiſe i Sibirien.
I. Foranledning til Reiſen 85
II. Ophold i Stockholm — Vidtløftigheder ved Toldclareringen i Petersburg. — Miniſteren Grev Cancrin. — Admiral Kruſenſtern. — Baron Wrangel. — General Schubert. — Miniſteren Grev Speranſki. — Rusſiſkt Theater 89
III. Reiſe fra Petersburg til Moscwa. Chausſéen halvfærdig, deraf flydende Uheld. — Nattequarteer hos en Bondefamilie. — Bøndernes Dragt. — Valdai, Pigernes Kringlehandel. — Torſchok. — Tver 106
IV. Ophold i Moscwa. — Reparation af Inclinatoriet. — Theatret — Dr. Einbrodt. — Obſervationer i hans Have — Statsraad Prof. Jäniſch og hans Familie. — Muſik hos Madame Einbrodt. — Frøken Jäniſch’s Ode til Øhlenſchläger. — Statsraad Prof. Fiſcher von Waldheim (Zoolog). — Spoer af Branden i 1812 næſten aldeles forſvunden. — Kreml. — Ivan Weliki. — Kronings-Dragterne i Arſenalet 113
V. Reiſe til Niſchni Novgorod. — Slette Veie. — Uveir. — Strid med en gammel adelig Dame i Sudogda. — Murom. — Landsbyen Doſkino. — Logis hos en Pope. — Niſchni Novgorod. — Det ſtore aarlige Marked. —— Beſøg i en Moſchee. — Handel med Madame Lebours. — Udlændiger ville med Flid ikke tale Rusſiſkt correct. — Knäs Dadyan. — Savn af Beqvemmeligheder i Hotellerne. — Selſkab hos Gouverneuren, General Bachmetieff. — Fløiteſpllleren Walter 118
VI. Reiſe til Kazán. Tſchuguni. — Levemaade paa Reiſen. — Tſcheremisſer. — Tſchuwaſcher. — Nielſen i Fare for at arreſteres. .— Et ſolgt livegent Fruentimmer 128
VII. Ophold i Kazán. Kazánſke Gubernium, de forhen uafhængige Tatarers Land. — Ivan Waſillewitſchs Mauſoleum. — De Kazánſke Profesſorer Kupffer, Dr. Thiele, Ewersmann, Fuchs, Lobatſchewſky. — Univerſitetet og dets aſtronomiſke og phyſiſke Inſtrumenter. — Thehandleren Krupinikow. — Kazánske Kirke med Marta-Billedet. — Mohamedanſk Gudstjeneſte. — Middag hos Vice-Gouverneuren Philippow. — Fru Ewersmann. — Fru Fuchs. —

En Poſtillon fra General-Poſtdirecteuren Fyrſt Dawldoff. — Overſvømmelſer af Floden. — Febre

130
VIII. Reiſe til Jekatharinenburg. — Gjeſtfrihed i Malmlſch. — Wotiåker. — Livegne ſolgte fra et Gods i Tula til Fabriken Niſchni-Tagilſk i Ural. — Perm. — Hurtig Kjørſel i Rusland. — Rusſiſkt Dampbad. — Den magnetiſke Intenſitets Tilvært ved Nærmelſen til den Sibirſke Magnetpol. — Transport af Forviiſte. — Feſtlighed ved Indtog i Aften. — Ankomſt til Jekatharinenburg 139
IX. Reiſe mod Nord langs Øſtſiden af Ural. — Profesſor Kupffer. — Solomirſkys Selvſkildring. — Byfogden Nitſchajeff med Kone. — Bal i Klubben. — Afreiſe i Følge med Kupffer, Solomirſky og Apotheker Claus. — Sawodden (Fabrikken) Newianſk. — Peter den Stores Kareth. — Elegant Beværtning med Tokayer. — Niſchni-Tagilſk. — Kuſchwa. — Blagobat. — Woguler. — Stepan Tſchumpin. — Niſchni-Turinſk. — Werchoturie. — Bogoslowſkie. — Bal hos Directeuren Begger. — Turinſki-Rudniki. — Solomirſky ſom Phyſiognomiſt. — Kuſchwa. — Bal hos Directeuren Iwanoff. — Bal hos Wolkoff. — Rusſiſk Nationaldans. — Elegang Beværtning i Reqianſk. — Chemikeren Swtzow, Livegen. 146
X. Tilbagerelſe til Jekatharinenburg. — Ubehagelighed ved Nattereiſer. — Ermans Tilbagekomſt. — Poſtillonens Afſked. — Guldminen Bezofſky. — Solomirſkys og Ermans gjenſidige Skildring af hinanden. — Rusſiſkt Dampbad. — Irlænderen Major. — Politimeſteren nitſchajeff. — Steenſliberie i Jekatharinenburg. 161
XI. Reiſe til Tobolſk. — Beſøg af Kjøbmand Sinil. — Middag hos ham i Tiumén. — Archimandriten. — Landsbyen Juſchakova. — Gammeltroende. — Bondedands der. — Ankomſt til Tobolſk. 167

Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/7 Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/8