Minder fra Tiden omkring Aaret 1830 til 1848

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Minder


fra


Tiden omkring Aaret 1830 til 1848


af


Gunder Paulsen.


Molde, 1872.
Trykt paa Forfatterens Forlag til privat Uddeling.
L. C. Hauw’s Officin.Efterfølgende Blade ere skrevne i Løbet af December–Marts 1871–72 under stadige Lidelser af en Sygdom, som jeg har baaret paa i flere Aar. Ordningen af Stoffet og Fremstillingen er paa Grund heraf ikke saadan, at den tilfredsstiller mig; men da jeg ikke føler Kraft til at foretage en Omarbeidelse, og jeg intet Haab har om at blive helbredet af min Sygdom, samt da jeg tror, at der ialfald findes Noget af det, jeg har skrevet, som kan være belærende og underholdende for mine Slægtninger og Venner i Soløer, saa lader jeg det gaa, saaledes som det er flydt ned med en Gang. Min Mening er at fortsætte med skitserede Beretninger om, hvad jeg har oplevet, erfaret og tænkt i de henved 24 Aar, jeg har været bosat i Molde, men for Nærværende mangler jeg Kraft til at udføre mere skrivende Arbeide end det, mine Forretninger udkræver, og det er saaledes usikkert, om denne Fortsættelse kommer istand.

Jeg har flere Steder skrevet Gaardsnavne efter Udtalen, saasom Søgala for Søgaarden, Nogala for Nordgaarden &c.

Molde i Mai 1872.

[Innhold[1]]


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.
  1. Wikikildens note: Inndelingen i seksjoner og innholdsfortegnelsen finnes ikke i originalen.