Kvinnepanelet

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

KVINNEPANELETS
RAPPORT

Kvinnepanelet 2010 etablert av
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister
Audun Lysbakken

Innledning 5
1 ARBEIDSLIV 9
1.1 Kvinner og lønn 10
1.2 Kvinner i ledende posisjoner 12
1.3 Kvinner på mannsdominerte arbeidsplasser 14
1.4 Foreldrepermisjon 16
1.5 Barnehager og skolefritidsordninger (SFO) 17
1.6 Pensjon i et kvinneperspektiv 18
1.7 Arbeidsliv og kultur 19
2 VOLD MOT KVINNER 23
2.1 Vold og mishandling 24
2.2 Samfunnsøkonomiske kostnader av menns vold mot kvinner 25
2.3 Tilbudet til dem som må flykte 25
2.4 Vold og samvær 28
2.5 Fattigdom, klasse og vold 29
2.6 Treårsregelen og kjønnsrelater forfølgelse 30
2.7 Prostitusjon og menneskehandel 32
2.8 Seksuelle overgrep mot barn 34
3 TAUSE STEMMER 37
3.1 Vold mot og undertrykkelse av kvinner og barn i lukkede miljøer 38
3.2 Kvinner i det offentlige rom 39
4 HELSE 41
4.1 Likestilling i mottak av helsetjenester 42
4.2 Mødre med barn med funksjonsnedsettelse 43
4.3 Unge mødre 43
5 UNG, SEXY OG LIKESTILT? 45
5.1 Kropp, sex og skjønnhetsidealer 46
5.2 Unge jenter - seksuelle overgrep og seksuell trakassering 47
5.3 Likestilling som tema blant elevene 49
6 VEIEN VIDERE 51
6.1 Likestilling og diskrimineringsombudet (LDO) 52
6.2 Statens informasjonsplikt 53
VEDLEGG 54
Deltakere i Kvinnepanelet september 2010 54


Dette verket er ikke beskyttet av opphavsretten, fordi det er laget av Den norske regjeringen (Åndsverkloven §9).