Indeks:En Sommer i Finnmarken, russisk Lapland og Nordkarelen.djvu

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
En Sommer i Finnmarken, russisk Lapland og Nordkarelen.djvu
Tittel En Sommer i Finnmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen
Forfatter Jens A. Friis
Forlag Alb. Cammermeyer
Sted Christiania
År 1880
Faksimiler djvu
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Mangler OCR-tekst


Sider

Indhold
Side.
Finmarken.
Forord III—IV
Vaaren 1867 1—2
Finmarkens lappiske Befolkning 2—11
Folketal over Lapper og Nordmænd fra 1567—1865. Lappernes Forøgelse, 6. Lappernes Kulturtrin, 10.
Fjeldlapperne 11—33
Lappernes ældste Levesæt, 11. Tamrenens Formindskelse, 12. Grænsespærringen, 13. Gjærde over Varangereidet, 15. Begreber om Jordens Værd i Finmarken, 17. Planløs Udvisning, 18. Rensdyr som Kommunikationsmiddel, 19. Fællesansvarlighed, 22. Lappeloven, 28.
Fjeldlappen paa Flytning 26—46
Ulven er paa Færde, 27. Ulven, Hunden og Lappen paa Ski, 28. Bevogtning af Rensdyrene, 30. Mosemarkernes Ødeleggælse, 31. «Rathkem», 34. Renen og Bofæet, 37. Bumandshunden, 42. Rentyve, 44. «Renhaver», 45. «Efterstandere», 46.
Lappiske Familienavne 47—52
Sagn om Familienavnet «Tschudda», 49. Familienavnet «Bæive» eller «Päiviä» og «Vuolab», 51.
Lappernes Noaider eller Schamaner 52—56
Runebommen eller Troldtrommen 56—62
Runebomfigurernes Navne og Betydning, 59.
Høimodig Opofrelse 62—63
Den sidste lappiske Afgud 65—67
Finnerne i Vadsø 67—75
Kvænbyen, Udseende, 69. Fiskeri, 70. Fædrift, 71. Selskabelighed, 73. Dans, 74. Bryllup, 75.
Forholdet mellem Nordmænd og Funner 75—77
Finnernes Kjendskab til Nors 77—80
Skolevæsen. Finske Bøger. 80—84
Fennomaner 85—86
Kvænbyen i Fisketiden. «Matti, Jussi, Pekka og Piera» 86—89
Fra Vadsø til Mortensnæs 89—92
Gammer, 90. Bautasten, 91. Sagn om «Walit» eller «Warrent», 92.
Lodde og Hval 92—96
Fra Vadsø til Sydvaranger 96—97
Sydvaranger 97—106
Beskaffenhed, 97. Skov, 98. Männikö-koski, 100. Nybyggere, 102. Fiske og Jagt, 103—106.
Grænseopgjøret i 1826 106—111
Norges Ret, 107. Russiske Forfatteres Paastande, 108—110. Følgerne af Opgjøret, 111.
Boris-Gleb 111—117
Trifan, 112. Skoltelapper, 111. «Svitsch, Pmoitj», 115.
Skoltelappernes Bryllupsskikke 117—121
Pasvig 121—122
Russisk Lapland.
Jakobselven 122—123
Moder og Søn, 124.
Henøerne 124—127
En Sommernat paa Havet. Vaideguba. Lutherske Laper i Rusland 127—131
Anikijef. Klippeindskrifter 131—133
Sagn om «Anika» 133—135
Peisens Kloster 136—139
Sabbenjarga. Vægstav 139—140
Orafjord. Lapper. Finnekoloni 140—145
Fra Orafjord til Kola 145—147
Kola 147—160
Forekommende Modtagelse, 142. Befolkningens Sommerfornøielser, 151. Vinterfornøielser, 153. Byens Navn, 154. Bombardement, 155. Postvæsen, 157. Gudstjeneste, 159.
Tulom 161—164
Russisk Laplands Udstrækning, Inddeling og Folkemængde 165—166
Beskaffenhed. Skov, Floder, Indsøer, Fjelde, Myr 166—173
Isfri Fjorde og Havne paa Kysten af russisk Lapland 173—178
Fiskerier paa den murmanske Kyst 178—183
Fiskesorter. Sildefangst 183—191
Fiskeredskaber og Fiskemaade 191—194
Fiskens Tilberedning 194—196
Stanocishtscher eller Fiskevær 196—198
Fiskende Befolkning 198—201
Forholdet mellem pomorske Redere og Fiskere 201—205
Russiske Fiskere paa norsk Kyst og norske Fiskere paa russisk Kyst. Fiskeopsyn 205—209
Ruslands Handelsforbindelse med detnordlige Norge 209—211
Kolonisation af den murmanske Kyst. Byer og Byanlæg 211—219
Buskapsskjøtsel og Renskjøtsel 219—220
Karakteristik af Russer, Finner, Kareler og Lapper 220—229
Fra Kola til Masesid 229—234
Imandra. Jokostrov 234—237
Maglnyi ostrov 237—238
Sashjeika 238—241
Akkala. Junielven. Akkala-Lapper 242—246
Fra Sasjeika til Kandalaks 246—249
Fra Kandalaks til Oulangansuu 249—254
Tutijärvi, susijärvi, Ruanjärvi 254—257
Pääjärvi 257—261
Fra Oulangansuu til Saari 261—265
Starovjerer eller Gammeltroende 265—269
Karelske Sæder og Skikke 269—285
Forlovelsen, 270. Frieriet, 271. Familieraadet, 272. Haandslaget, 272. Vindrikkingen, 273. Besigtningen, 274. 278. Hjemførelsen, 277. 280. Begravelse. Karelsk Overtro, 282—284.
Fra Karelen til Finland 285—287
Kalevala 294—299