Historisk Tidsskrift/Fjerde Række/Fjerde Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
INDHOLD.
Side
Studier over Harald Haarfagres Historie.
Af Professor Dr. Yngvar Nielsen 1
Et Aktstykke fra Stænderforhandlingerne i Kristiania 1645.
Meddelt af cand. mag. Oscar Alb. Johnsen 81
Harald Haarfagres Tilegnelse af Odelen. Kritik af Dr. Yngvar Nielsen, Studier over Harald Haarfagres Historie.
Af Professor Dr. Absalon Taranger 98
Nogle Studier i Saxo Grammaticus.
Af Professor Dr. Ludvig Daae 129
Harald Haarfagres Skattepaalæg og saakaldte Odelstilegnelse.
Af Rigsarkivar Ebbe Hertzberg 161
Et anonymt politisk Skrift omtrent fra 1649 og dets sandsynlige Forfatter.
Af Professor Dr. Ludvig Daae 192
Af Statsraad Ketil Motzfeldts efterladte Papirer vedkommende Statsraads-Skiftet i December 1861.
Ved Høiesteretsassessor Ernst Motzfeldt 201
Nogle Bidrag til Erkebiskop Olaf III Engelbrektssøns Historie.
Af Professor Dr. Ludvig Daae 283
Skrivelser fra Statsraad Hans Christian Petersen som Præses for den norske Regjering i Aarene 1858–61 299
Kronprins Carls Rapport af 14. August 1856 til Kong Oscar I om hans Iagttagelser paa hans store Reise i Norge 421
Et Bidrag til Peter Dass’ Biografi.
Ved cand. mag. Roar Tank 427
Literatur.
Af Universitets-Stipendiat Dr. Osc. Alb. Johnsen
Register til Historisk Tidsskrift, 4. Række, Bind 4.
Af Bibliothekar A. Kjær 437
Rettelser 454
Den norske historiske Forening 1905 I–III