Historisk Tidsskrift/Fjerde Række/Fjerde Bind

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Historisk Tidsskrift, Fjerde Række, Fjerde Bind
1907
 • Yngvar Nielsen, Studier over Harald Haarfagres Historie
 • Oscar Albert Johnsen, Et Aktstykke fra Stænderforhandlingerne i Kristiania 1645
 • Absalon Taranger, Harald Haarfagres Tilegnelse af Odelen. Kritik af Dr. Yngvar Nielsen, Studier over Harald Haarfagres Historie
 • Ludvig Daae, Nogle Studier i Saxo Grammaticus
 • Ebbe Hertzberg, Harald Haarfagres Skattepaalæg og saakaldte Odelstilegnelse
 • Ludvig Daae, Et anonymt politisk Skrift omtrent fra 1649 og dets sandsynlige Forfatter
 • Ernst Motzfeldt, Af Statsraad Ketil Motzfeldt’s efterladte Papirer vedkommende Statsraads-Skiftet i December 1861
 • Ludvig Daae, Nogle Bidrag til Erkebiskop Olaf III Engelbrektssøns Historie
 • Skrivelser fra Statsraad Hans Christian Petersen som Præses for den norske Regjering i Aarene 1858—61
 • Kronprins Carls Rapport af 14. August 1856 til Kong Oscar om hans Iagttagelser paa hans store Reise i Norge
 • Roar Tank, Et Bidrag til Peter Dass’ Biografi
 • Osc. Albert Johnsen, Literatur
 • Register til Historisk Tidsskrift, 4. Række, Bind 4
 • Rettelser
 • Den norske historiske Forening 1905