Utviklingshemmede skal heller ikke diskrimineres

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Mennesker med utviklingshemming
skal heller ikke diskrimineres!
Informasjons- og utviklingsprogram 2010 – 2013
Forord 5
Rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet 5
Innledning 7
Regjeringens visjon er et samfunn med likestilling for alle og fravær av diskriminering 7
Hvorfor et eget program for mennesker med utviklingshemming? 7
Hva inneholder informasjons- og utviklingsprogrammet? 9
Aktivitetsplan for 2010 - 2013 12
1: Større bevissthet på politisk, administrativt og faglig nivå, både sentralt og lokalt, om gjeldende politikk og relevant lovgivning for mennesker med utviklingshemming 12
2: Videreutvikle politikken og formidle kunnskap om gode praktiske løsninger 14
Selvbestemmelse og brukerinnflytelse 14
Bolig 15
Helse- og sosialtjenester 16
Barnehage 18
Skole/utdanning 19
Arbeidsliv 20
Fritid 21
Kriminalomsorgen 22
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 22
Tjenester på tvers 23
3: Bidra til systematisk innsamling av data om levekår som kan belyse i hvilken grad man når målene for politikken for mennesker med utviklingshemming og innsatsen innen ulike tjenestegrener 24
4: Styrke utdanning, fagutvikling, forskning og veiledning av tjenesteutøvere 25


Dette verket er ikke beskyttet av opphavsretten, fordi det er laget av Den norske regjeringen (Åndsverkloven §9).