Side:Fylgjesvennen.djvu/5

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Dagſens Evangelium.
Math. 23, 34 fg.

Difyre, ſjaa eg ſender til dykker Profetar og Vismenner og Skrivtlærde; ſume av deim ſkulo de drepa og korſsfeſta og ſume av deim ſkulo de hudflengja i Synagogom dykkar og forfylgja deim fra By til By; ſo at det ſkal koma yver dykker alt rettferdig Blod, ſom er uthellt paa Jordi, fraa Blodet av Abel den rettferdige til Blodet av Sakarias Barakiasſon, ſom de draapo millom Templet og Altaret. Sanneleget eg ſegjer dykker, det ſkal koma alt detta yver denne Ætti. Jeruſalem! Jeruſalem! ſom ſlær i Hel Profetarne og ſteinar deim, ſom til deg ero ſende, kor ofta heve eg viljat ſamna Borni dine, likaſom ei Høna ſamnar Ungarne under Vengjorna ſine, og de vilja inkje. Sjaa dykkar Hus ſkal verda lagt i Øyde. For eg ſegjer dykker, heretter ſkulo de inkje ſjaa meg, til deſs de ſegja: „velſignad vere den, ſom kjem i Herrens Namn!“

Brøder og Syſter i Jeſu Kriſto, vaar Herre! Naade vere med dykker og Fred fraa Gud vaar Fader og den Herre Jeſu Kriſto!

Me hava no høyrt um Fyregangsmannen, og me hava høyrt um Frelſaren ſjølv, korleides han vardt fødd paa ein undarleg, løyndomsfull Maate av Jomfru Maria. Idag ſkal me feſta Augat paa Fylgjeſveinen, paa Stefanus; difyre verd denne Dag ogſo kallad St. Stefanus Dag. Me ſkal taka honom til Mynſter fyre oſs, ſo me kunde læra av honom at verda ſanne Jeſu Vitne og gode Jeſu