Side:Christopher Hansteen - Reise-Erindringer.djvu/5

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
Indhold.
Side
I.
Bemærkninger og Iagttagelſer paa en Reiſe fra Chriſtiania til Bergen og tilbage i Sommeren 1821 1
II. Reiſe i Sibirien.
I. Foranledning til Reiſen 85
II. Ophold i Stockholm — Vidtløftigheder ved Toldclareringen i Petersburg. — Miniſteren Grev Cancrin. — Admiral Kruſenſtern. — Baron Wrangel. — General Schubert. — Miniſteren Grev Speranſki. — Rusſiſkt Theater 89
III. Reiſe fra Petersburg til Moscwa. Chausſéen halvfærdig, deraf flydende Uheld. — Nattequarteer hos en Bondefamilie. — Bøndernes Dragt. — Valdai, Pigernes Kringlehandel. — Torſchok. — Tver 106
IV. Ophold i Moscwa. — Reparation af Inclinatoriet. — Theatret — Dr. Einbrodt. — Obſervationer i hans Have — Statsraad Prof. Jäniſch og hans Familie. — Muſik hos Madame Einbrodt. — Frøken Jäniſch’s Ode til Øhlenſchläger. — Statsraad Prof. Fiſcher von Waldheim (Zoolog). — Spoer af Branden i 1812 næſten aldeles forſvunden. — Kreml. — Ivan Weliki. — Kronings-Dragterne i Arſenalet 113
V. Reiſe til Niſchni Novgorod. — Slette Veie. — Uveir. — Strid med en gammel adelig Dame i Sudogda. — Murom. — Landsbyen Doſkino. — Logis hos en Pope. — Niſchni Novgorod. — Det ſtore aarlige Marked. —— Beſøg i en Moſchee. — Handel med Madame Lebours. — Udlændiger ville med Flid ikke tale Rusſiſkt correct. — Knäs Dadyan. — Savn af Beqvemmeligheder i Hotellerne. — Selſkab hos Gouverneuren, General Bachmetieff. — Fløiteſpllleren Walter 118
VI. Reiſe til Kazán. Tſchuguni. — Levemaade paa Reiſen. — Tſcheremisſer. — Tſchuwaſcher. — Nielſen i Fare for at arreſteres. .— Et ſolgt livegent Fruentimmer 128
VII. Ophold i Kazán. Kazánſke Gubernium, de forhen uafhængige Tatarers Land. — Ivan Waſillewitſchs Mauſoleum. — De Kazánſke Profesſorer Kupffer, Dr. Thiele, Ewersmann, Fuchs, Lobatſchewſky. — Univerſitetet og dets aſtronomiſke og phyſiſke Inſtrumenter. — Thehandleren Krupinikow. — Kazánske Kirke med Marta-Billedet. — Mohamedanſk Gudstjeneſte. — Middag hos Vice-Gouverneuren Philippow. — Fru Ewersmann. — Fru Fuchs. —