Hopp til innhold

Indeks:Norges gamle Love 1

Fra Wikikilden
Tittel Norges gamle Love
Bind Bind 1
Utgiver R. Keyser og P. A. Munch
Forlag Chr. Gröndahl
Sted Christiania
År 1846
Faksimiler Scans på Commons
Målform Bokmål/riksmål
Framgang Må valideres
Bindfortegnelse 1 - 2


Sider

 • Introduksjon:

I III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 • Den ældre Gulathings-Lov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

 • Den ældre Frostathings-Lov

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

 • Hákonarbók

259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

 • Bjarkö-Ret

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336

 • Borgarthings Christenret

337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372

 • Eidsivathings-Christenret

373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406

 • Kong Sverrers Christenret

407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434

 • Retterböger og Forordninger

435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464

 • Indhold af förste Bind

465

 • Trykfeil og Rettelser

466

Norges gamle Love

I. Den ældre Gulathings-Lov 1.
Anhang, ɔ: forskjellige ældre Brudstykker 111.
II. Den ældre Frostathings-Lov 119.
Anhang, ɔ: Kong Haakon Haakonssöns islandske Lov 259.
III. Den ældre Bylov eller Bjarköret 301.
I. Christenretten efter Cod. A. M. No. 60 qv. 303.
II. Brudstykke efter Cod. A. M. No. 123 qv. A. 305.
III. Vidtlöftigt Uddrag af Bjarköretten efter to Papirs-Haandskrifter 315.
IV. Brudstykke i Cod. A. M. No. 315 fol. 334.
IV. Den ældre Borgarthings- eller Vikens-Christenret 337.
I. Efter Cod. A. M. No. 78 qv. 339.
II. Efter Cod. A. M. No. 31 oct 353.
III. Efter Cod. Stockh. C. 15 363.
V. Den ældre Eidsivathings-Christenret 373.
I. Efter Cod. A. M. No. 68 qv. 375.
II. Efter Cod. A. M. No. 58 qv. 394.
VI. Kong Sverrers Christenret 407.
VII. Retterböder og Forordninger 435.
1. Kong Olaf den Helliges Forordning om Nordmænds Ret paa Island og Islændingers i Norge 437.
2. Fundation af Nidaros Erkebiskopsstol ved Pave Anastasius IV 439.
3. Kong Magnus Erlingssöns Skjenkelse af Norges Krone til St. Olaf 442.
4. Kong Haakon Sverrerssöns Retterbod om Kirkens Friheder 444.
5. Kong Haakon Haakonssöns Retterbod om Erkebiskoppens Myntret 446.
6. Sammes Stadfæstelse af Card. Nicolaus's Bestemmelse om Gaver 447.
7. Sammes Bekræftelse af Kong Magnus's Disposition, hvorved Stavanger By skjenkedes til St. Svithun og Biskopsstolen 448.
8. Card. Vilhelms Forordning om den norske Kirkes Rettigheder 450.
9. Sammes Forordning om Helligdage og Kirkegods 453.
10. Pave Innocentius IV's Bekræftelse paa Card. Vilhelms Forordning om Helligdage og Kirkegods 456.
11. Kong Haakon Haakonssöns Retterbod om Tiende og Olafsskot 459.
12. Islændingernes Overeenskomst med Kong Haakon Haakonssön 460.
13. Kong Haakon Haakonssöns Retterbod om Tiende og Kirkens Rettighed í Hamars Biskopsdömme 462.