Norges gamle Love

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av R. Keyser og P. A. MunchChr. Gröndahl (Bind 1s. I).
NORGES GAMLE LOVE


indtil 1387.
––––
Ifölge offentlig Foranstaltning og tillige med Understöttelse af det
Kongelige Norske Videnskabers Selskab


udgivne


ved


R. Keyser og P. A. Munch


––––


Förste Bind.


Norges Love ældre end Kong Magnus Haakonssöns Regjerings-Tiltrædelse i 1263.


––––––––––––––––––––––––
Christiania.
Trykt hos Chr. Gröndahl.
–––
1846.

I. Den ældre Gulathings-Lov 1.
Anhang, ɔ: forskjellige ældre Brudstykker 111.
II. Den ældre Frostathings-Lov 119.
Anhang, ɔ: Kong Haakon Haakonssöns islandske Lov 259.
III. Den ældre Bylov eller Bjarköret 301.
I. Christenretten efter Cod. A. M. No. 60 qv. 303.
II. Brudstykke efter Cod. A. M. No. 123 qv. A. 305.
III. Vidtlöftigt Uddrag af Bjarköretten efter to Papirs-Haandskrifter 315.
IV. Brudstykke i Cod. A. M. No. 315 fol. 334.
IV. Den ældre Borgarthings- eller Vikens-Christenret 337.
I. Efter Cod. A. M. No. 78 qv. 339.
II. Efter Cod. A. M. No. 31 oct 353.
III. Efter Cod. Stockh. C. 15 363.
V. Den ældre Eidsivathings-Christenret 373.
I. Efter Cod. A. M. No. 68 qv. 375.
II. Efter Cod. A. M. No. 58 qv. 394.
VI. Kong Sverrers Christenret 407.
VII. Retterböder og Forordninger 435.
1. Kong Olaf den Helliges Forordning om Nordmænds Ret paa Island og Islændingers i Norge 437.
2. Fundation af Nidaros Erkebiskopsstol ved Pave Anastasius IV 439.
3. Kong Magnus Erlingssöns Skjenkelse af Norges Krone til St. Olaf 442.
4. Kong Haakon Sverrerssöns Retterbod om Kirkens Friheder 444.
5. Kong Haakon Haakonssöns Retterbod om Erkebiskoppens Myntret 446.
6. Sammes Stadfæstelse af Card. Nicolaus's Bestemmelse om Gaver 447.
7. Sammes Bekræftelse af Kong Magnus's Disposition, hvorved Stavanger By skjenkedes til St. Svithun og Biskopsstolen 448.
8. Card. Vilhelms Forordning om den norske Kirkes Rettigheder 450.
9. Sammes Forordning om Helligdage og Kirkegods 453.
10. Pave Innocentius IV's Bekræftelse paa Card. Vilhelms Forordning om Helligdage og Kirkegods 456.
11. Kong Haakon Haakonssöns Retterbod om Tiende og Olafsskot 459.
12. Islændingernes Overeenskomst med Kong Haakon Haakonssön 460.
13. Kong Haakon Haakonssöns Retterbod om Tiende og Kirkens Rettighed í Hamars Biskopsdömme 462.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.