Det lykkelige valg

Fra Wikikilden
Gyldendalske boghandel (s. 1-5).
DET LYKKELIGE VALG

NILS KJÆR

DET LYKKELIGE VALG

KOMEDIE I FEM AKTER

SYVENDE OPLAG

KRISTIANIA

GYLDENDALSKE BOGHANDEL

KJØBENHAVN - BERLIN - LONDON

1922

Copyright 1913

by Gyldendalske Boghandel

Nordisk Forlag

Otto Stenersens Boktrykkeri : KristianiaDenne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.