Trælasthandel paa Søndmøre i gamle Dage

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Ludvig DaaeJ. W. Cappelens Forlag (Første Samlings. 74).

I fordums Tid drev Skotterne og Hollænderne livlig Handel paa Søndmøre. Gaardene Søholt og Langskibet i Ørskog Sogn vare deres fornemste Ladningspladse. Paa Skolteskjæret havde de sit Oplagssted for Bord og Tjære, og ved Braabænken, et andet Skjær, lagdes Skibene til, naar de skulde dødes eller brændes. Nogle Berghammere tæt i Syd for Søholts Huse kaldes endnu Talbordbergene, fordi man her talte de Bord, som de Fremmede kjøbte.

En Bonde, som solgte megen Last, var Olaf Valgjerdmo. Han forstod sig ikke stort paa Regning, men var vant til hvert Aar at faa sin store Pose fuld af Sølvpenge og lagede da til saa meget Trælast, som han vilde levere for den Pris, og naar saa Posen blev fuld, var han fornøiet. Men et Aar fik han dog baade Posen og sin Lammeskindshue fulde af Sølv, saa at han den Gang maatte gaa hjem barhovedet.

P. Fylling i Møringen, 1869, No. 42.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.