Ole Bottolfssøn Sundve

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Utgitt av Ludvig DaaeJ. W. Cappelens Forlag (Første Samlings. 75).

I Vinje Annex til Voss var der en Bonde, som hedte Ole Bottolfssøn. Han var født 1632 og døde 1711, boede i al sin Tid paa Gaarden Sundve og havde aldrig været udenfor Vosse Præstegjeld. Han byggede og indredede Vinjes og Opheims Annexkirker. Derhos gav han sig fra 1666 af ogsaa af med at smelte Jernjord, saaledes som man før havde gjort, „førend den sorte Pest gjorde Voss øde for Indbyggere“.[1] Han lærte det af en Sergeant Peder Jenssøn, som var kommen fra Jemteland og der havde seet, hvorledes man bar sig ad dermed.

Efter Bergens Addr.-Cont. Efterr. for 1768, No. 32. Saadanne Kirkebyggere og andre, lignende kunstfærdige Mænd mindes ofte i Bygderne. Saaledes var Johannes Halsteinssøn fra Skjold i Ryfylke bekjendt for først at have bygget Molands Kirke i Øvre Thelemarken og derefter (1670) med denne som Model Kirken i Arendal. (Vestlandske Tidende for 26de Marts 1836). „En til visse kunstige Verk at bygge meget behændig Mand her i Norge blev deraf almindelig kaldet Halvor Fanden,“ skriver Præsten Johannes Rask i sin „En kort og sandfærdig Reise-Beskrivelse til og fra Guinea“, Throndhjem 1754, S. 211. Ifølge Ol. Jacobaei Musæum Regium, p. 46 skal denne Halvor Fanden have boet i Nærheden af Bragernes og have udmærket sig som Bygmester, Træskjærer, Spillemand o. s. v., i hvilke Færdigheder hans Sønner skulle have lignet ham.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.
  1. „Man finder besynderlig i et Fjeld udi Vinje-Sogn, kaldet Stokfjeldet, Tegn til meget ældgamle Jern-Gruber samt derhos henkastede Klumper af sammensmeltet Jern-Skum eller Slagge, som Bønderne kalde Jern-Kraaker.“