Skiptvet herred 1814–1914/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Eck-Jansen & Nilsen (s. 27).
Skogbruk.

Av herredets samlede areal er 47.96 km.² eller 51 pct. helt eller delvis bevokset med skog. Denne ligger spredt over hele herredet dog mest i den vestlige del. Bestanden er gran og furu og i strøket langs Glommen nogen løvskog fornemmelig or, asp og bjerk. Skogen er for størstedelen godt veksterlig.