Skiptvet herred 1814–1914/6

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Eck-Jansen & Nilsen (s. 25-26).
Husdyrholdet.

I 1835 holdtes der i herredet 264 heste, 1080 storfæ, 825 faar og 99 svin. Husdyrholdet har øket nogenlunde jevnt — naar undtas tiaarsperioden 1890—1900, da det viste en ubetydelig til­bakegang — undtagen for faarenes vedkommende.

I 1907 holdtes 462 heste, 2226 storfæ, 94 faar og 170 svin. Den sidste opgave er imidlertid misvisende, da denne er tat 31—12, for de fleste svin blir jo i regelen nedslagtet før jul.

Hvad kvægavlen angaar, saa er denne nu kommet i god gjænge. Efterat det første dyrskue i 1889 blev avholdt her, blev der lagt mere an paa en systematisk opdræt end før, men først i 1894, da den første kvægavlsforening blev dannet, tok opdrættet en større fart til fordel for rødkollerne og er disse nu saatsige eneraadende.

Der virker nu fire kvægavlsforeninger i herredet og har disse flere bra okser, deriblandt 1ste præmieoksen „Jack“, hvorefter der falder et godt og kraftigt avkom. Der virker ogsaa en kontrol­forening, som omfatter 21 besætninger.

Med hensyn til avdrætten, saa har man i de sidste aar gaat mere over fra hjemmetilvirkning og til melkesalg, saa disse nu antas at staa jevnbyrdige.

Efter lensmændernes femaarsopgave omkring 1870 solgtes der ca. 4200 kg. smør. Prisen opgives til kr. 1.60 pr. kg. Av melk og ost solgtes intet.

Den aarlige gjennemsnitlige melkemængde pr. ko utgjorde i 1865 1000 potter. I 1910 utgjorde den 1900 liter pr. ko.

Pr. stykke utgjorde den gjennemsnilige slaktevegt og værdi:

1870.
1907.
Vegt
kg.
Værdi
kr.
Vegt
kg.
Værdi
kr.
Hester
160.00
350.00
Kjør
120
80.00
150
160.00
Voksne faar
18
12.00
28
25.00
Svin
120
80.00
100
100.00
Do. under 1 aar
72
40.00

Omkring 1870 antas aarlig at sælges:
50 stk. melkekjør, 100 okser, 320 ungfæ, 700 faar og 100 svin, derav 90 under 1 aar.

Meierier fandtes ikke i herredet hverken i 1865, 1870, 1875 eller i 1910.

Husdyrhold i Skiptvet herred:
Aar.
Hester.
Storfæ.
Faar.
Gjeter.
Svin.
Høns.
Ænder.
Gjæs.
Kalkuner.
Bikuber.
1835
264
1080
825
1
99
1845
326
1411
963
4
151
1855
423
1720
890
193
1865
359
1682
756
156
1875
359
1731
457
87
1890 (3112)
362
2102
349
107
2539
14
59
221
1900 (3112)
433
2086
90
340
4137
96
58
34
254
1907 (3112)
462
2226
94
170
3522
7
55
193