Skiptvet herred 1814–1914/28

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
De moralske forhold.

Sedelighetstilstanden var i 60—80 aarene mindre god her i Skiptvet, idet antallet av uegte barn stilte sig ugunstigere for Skiptvets vedkommende end for flertallet av amtets øvrige bygder. Men i de sidste 20 aar har forholdet stadig forbedret sig, saa at nu staar Skiptvet i sedelig henseende omtrent paa samme trin som rikets øvrige landdistrikter.

Ædruelighetstilstanden var heller ikke synderlig god her i Skiptvet for en mandsalder siden. Her var megen drik og turing, og som følge derav opløp og slagsmaal, særlig under basarer og fester og lignende sammenkomster, og bygden paadrog sig derved et mindre godt omdømme blandt befolkningen i nabobygdene. Imidlertid har der i de senere aar været nedlagt meget arbeide til ædruelighetens fremme i bygden, saa nu har forholdet for­andret sig noksaa meget til det bedre.

Allerede i sogneprest Kiønigs tid blev der av presten gjort et forsøk paa at faa oprettet en avholdsforening mot brændevins­drik. Men der var ingen, som vilde la sig indskrive som med­lemmer. Lignende forsøk har ogsaa været gjort senere. For ca. 10 aar siden blev der saaledes stiftet en totalavholdsforening med ikke saa faa medlemmer, og den arbeidet vistnok godt i det første. Men saa begyndte den litt efter litt at sygne hen og kan vistnok nu betragtes som nedlagt. I 1913 blev der stiftet en goodtemplarloge av I. O. G. T. Den har ca. 50 medlemmer og har arbeidet godt til denne tid. For en tid siden blev der ogsaa stiftet en avholdsforening i Vidnes.

Desværre findes her endnu adskillig drik med derav følgende raaskap. Men Skiptvet staar dog nu paa høide med amtets øvrige bygder i ædruelig henseende.