Skiptvet herred 1814–1914/27

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Prester i Skiptvet.

I et manuskript av sogneprest A. Mørch anføres følgende som prester til Skiptvet før reformationen, nemlig:

 1. Sira Øgmund, 1368.
 2. Haakon Olavsson, 1411.
 3. Sigūrdr Bjørnsson, 1456.
 4. Sira Esbjørn, 1497.
 5. Sira Even Jonsson, 1512.
 6. Sira Helge, sogneprest i Skiptvet og provst i Borgesyssel, 1515—1525.
Efter reformationen:
 1. Peder Jonsson. Han naadde en noksaa høi alder, men blev blind, saa han maatte nedlægge embedet i 1570. Han flyttet da til gaarden Laimb i Skiptvet, hvor han døde. I hans tid avbrændte svenskerne prestegaarden.
 2. Arvid Henningsson ankom til kaldet i 1570 og virket her til 1608. Den 8de januar 1592 møtte han paa Eidsberg preste­gaard og deltok i provstevalget der. I 1606 blev Andreas Knudsen Broch tilkaldt som pers. kapellan. Broch blev ordinert 14de november 1606 og avla ed samme dag.
 3. Jacob Jonsson Bang, fra 1608. Ellers ukjendt.
 4. Svend Jonsson Busch, avla ed som sogneprest 1ste oktober 1622.
 5. Christian Michelsen. Ogsaa ukjendt.
 6. Ole Christophersen var prest i Skiptvet fra 20de februar 1654. Han virket her til sin død i 1665.
 7. Anders Lauritsson Spidberg, sogneprest fra 2den mai 1665. Han blev ogsaa valgt til provst og døde i 1710. Under hans virketid nedbrændte prestegaarden ved vaadeild. Hans søn Jens Spidberg var biskop i Kristiansand.
 8. Jens Andreasson Aalborg blev utnævnt i 1710 og virket her til 1736, da han døde. I hans tid blev prestegaarden gjenopbygget ny.
 9. Jochum Bendeke ankom til Skiptvet i 1736 og virket her til sin død i 1744.
 10. Albert Larsson, sogneprest her fra 1744 til 1759, da han blev forflyttet til Trøgstad.
 11. Niels Christopherson Grøgaard, sogneprest fra 1759 til 1772. Han blev indsat 11te søndag efter Trinitatis av prest Mangor i Spydeberg. Den 29de mai (pinseaften) 1762 nedbrændte prestegaardens uthusbygninger, og om eftermiddagen samme dag brændte ogsaa kirken. Niels Grøgaard døde 10de no­vember 1772 og efterlot sig 9 umyndige far- og morløse barn i høist trange kaar.
 12. Mag. Rasmus Fleischer var født paa Sjælland i 1744 og var prest i Skiptvet fra 1773 til 1782. Der fortælles videre om ham, at „den 26de januar 1782 kaldtes han uden derom at have indgivet ansøgning, til Pastor primarius for sognekaldet i kjøbstaden Callundborg i Sjælland. I 1791 blev han Dr. theol., i 1799 sogneprest til Ballerup og Maaløv og døde 6te mai 1804. Med alle sine kundskaber var denne mand ingen heldig geistlig taler“.

  Under sit ophold i Skiptvet forrettet han en eneste gang i Skaugs kirke. Den var da saa forfalden, at der ikke oftere kunde holdes gudstjeneste der.

 13. Christopher Resen Broch blev utnævnt til sogneprest i Skip­tvet 11te december 1782. Han var født i 1750 i Biri paa Toten og var orlogsprest i flere aar, før han kom hit.

  Den under sogneprest Aalborg opførte prestegaard var nu gammel og forfalden. Den blev derfor nedrevet i 1784. Den nye bygning blev færdig i 1788. I december samme aar døde Broch, kun 38 aar gammel.

 14. Hans Jacob Schmidt, sogneprest fra 1789 til 1795.
 15. Claus Wilhelm Koren Bull blev utnævnt i 1795 og virket her til 1801.
 16. Bastian Koth, født 5te september 1751, blev utnævnt til sogneprest i Skiptvet 2den oktober 1801 og ankom hertil 24de juni 1802. „Han prædikte grundig og opbyggelig og var en retskaffen og agtværdig lærer“.

  Prestegaarden og jordveien hadde han mottat i en noksaa mislig forfatning. Dette indviklet ham i en proces med almuen. Han bygget selv nyt fæhus, svinestald, sauehus og nyt stabur, og foretok ellers adskillige forbedringer med hus og gaard. Han døde 7de december 1812.

 17. Johannes Michael Klem blev utnævnt i 1813 og virket som prest i Skiptvet til 1820, da han blev forflyttet.
 18. Jørgen Meldahl Arentz, sogneprest i Skiptvet fra 1821, og blev forflyttet i 1829.
 19. Johannes Sandberg, født 20de september 1795, blev utnævnt til sogneprest i Skiptvet 11te august 1829, og virket her til han blev forflyttet 10de september 1837. Han var utrustet med meget gode talegaver.
 20. Skiptvet herred 1814–1914, s. 73 – J. C. Kiønig.jpg
  J. C. KIØNIG
  prest og ordfører.
 21. Johan Christoffer Kiønig er født 6te april 1804 i Stange prestegjeld paa ka­pellangaarden „Store Lunde­gaard“, og blev utnævnt til sogneprest i Skiptvet i 1838. Han var da prest i Saltdalen i Nordland og flyttet syd­over om sommeren over Trondhjem — Dovrefjeld — Gudbrandsdalen og Kristi­ania og ankom til Skiptvet i midten av august. Han hadde flyttet i haap om bedre kaar, men blev nok skuffet heri. For husene var forfaldne, jorden daarlig brukt og kaldets indtægter smaa, saa hans økonomiske stilling var meget vanskelig de sidste aar, han var her. Men saa arvet han uventet ved sin farbrors død over 7000 spd. Han blev da istand til at betale sin gjæld og kunde dertil koste undervisning paa sine 3 sønner.

  Det fortælles, at Kiønig i 1860 traf en gammel mand, som fortalte at han hadde levet i Skiptvet under 9 prester. Kiønig oplyste da, at han hadde været prest her i 22 aar, hvortil manden svarte: „Aaja, Di kan vel bli salig her ogsaa, da“. Kiønig døde 7de juni 1863 efter kun et par dagers sykeleie. Han hadde da været menighetens prest i 25 aar.

 22. Skiptvet herred 1814–1914, s. 93 – I. M. N. Berner.jpg
  I. M. N. BERNER
  prest.
  Skiptvet herred 1814–1914, s. 93 – Th. N. Bjørnstad.jpg
  TH. N. BJØRNSTAD
  sogneprest.


 23. Ingvard Martin Narcissus Berner utnævntes samme aar til sogneprest i Skiptvet. Han var født i 1810, blev cand. theol. 1835 og virket her i 12 aar til 1875, da han tok avsked. Han flyttet til Kristiania, hvor han døde 16de november 1883. Hans eftermand blev
 24. Thomas Nicolai Bjørnstad, født i Kristiansand 1822, cand. theol. 1847 og sogneprest her fra 1876. Men han maatte allerede i 1881 ta avsked fra sit embede paa grund av hjerte- og hjernesygdom og døde i Kristiania 18de april 1885.
 25. Skiptvet herred 1814–1914, s. 93 – A. E. Hansen.jpg
  A. E. HANSEN
  provst.
 26. Andreas Emil Hansen er født 1837, cand. theol. 1861 og blev utnævnt som sogneprest til Skiptvet i 1882. I 1891 blev han konstituert som provst og virket her, indtil han i 1896 blev utnævnt til sogneprest til Nøtterø. Han tok avsked i 1911 og bor nu i Kristiania som pensionist.
 27. Philip Wilhelm Nicolai Legan­ger blev sogneprest i Skiptvet 1896. Han er født i Eids prestegjeld i Nordfjord 1842. Han tok først lærereksamen ved Stord seminar og virket nogen aar som huslærer. Men saa slog han ind paa den studerende bane og blev cand. theol. i 1871. Her i Skiptvet virket han til 1904, da han blev utnævnt som sogneprest til Høland, hvor han døde i 1912.
 28. Skiptvet herred 1814–1914, s. 94 – P. W. N. Leganger.jpg
  P. W. N. LEGANGER
  sogneprest.
  Skiptvet herred 1814–1914, s. 94 – Peter Schreiner Høegh.jpg
  PETER SCHREINER HØEGH
  sogneprest.
 29. Peter Schreiner Høegh, født 1847, cand. theol. 1873, blev utnævnt til sogneprest i Skiptvet 1904. Han har nu været menighetens prest i 10 aar og virker her fremdeles.