Skiptvet herred 1814–1914/10

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Eck-Jansen & Nilsen (s. 34).
Industri.

I 1818 — det første aar fra hvilken der ha’s nogen paalidelig statistik — fandtes der i herredet 5 utførseelssauge og en „større del mindre saugbrug“. De vigtigste av disse var de 4 sauge ved Videnæs, der var taksert til 150 tylvter tømmer. Der var derhos saugbrug ved Lund (2), Foss, Berg, Hoel og Skaug. Av kvernbruk fandtes Søndre Berg, Søndre Haug, Skallerud, Vister, Ski, Foss og Hoel og mulig flere, da man paa den tid opsatte et litet møllehus ved omtrent hvert et litet fossefald i smaabæk­kene til formaling av det korn, man avlede paa gaarden. De største bruk var da Berg, Haug, Skaug og Hoel, hvilke alle mod­tok korn til formaling for bygdens folk. I aarhundredets løp — omkring 1840 — blev der opført en ny større mølle ved Vamma. I 1880 hadde herredet efter statistiken 4 sagbruk, 4 møllebruk og 2 garverier med ialt 16 arbeidere.

Disse bedrifter var:

Saghytten sagbruk
med 2 arbeidere.
Lundytten sagbruk
med 2 arbeidere.
Søndre Bergagbruk
med 1 arbeidere.
Fossytten sagbruk
med 1 arbeidere.
Søndre Berg Møllebruk
med 1 arbeidere.
Haugre Berg Møllebruk
med 1 arbeidere.
Hoelre Berg Møllebruk
med 2 arbeidere.
Vammeneserg Møllebruk
med 2 arbeidere.
Aamot garveri (Th. Andersen)
med 2 arbeidere.
Aamot garveri (Andr. Johannessen)
med 2 arbeidere.

I 1909 hadde herredet ingen industrielle bedrifter av saadan beskaffenhed at de stod under fabriktilsynets kontrol.

Den ved Vammenes (Vamma) opførte kornmølle blev drevet indtil omkring 1900, da den av de daværende eiere, Glommens