Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/70

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

AARSTIDERNE 0G VEIRLIGET. 57“ Allersydligst i amtet ved 58“ 46‘ gaar solen op ved sommersolhverv kl. 2 t. 50 m. om morgenen og ned kl. 9 t. 10 m. om aftenen, medens den nordligst i amtet paa 60Ó 11‘ staar op kl. 2 t. 35 m. og gaar ned kl. 9 t. 25 m. Den længste dag sydligst i amtet er 18 t. 20 m. og nord1igst i amtet 18 t. 50 m. Ved vintersolhverv paa aarets korteste dag gaar solen syd.ligst i amtet paa 580 46‘ op kl. 8 t. 57 m. og ned kl. 3 t. 3 m., og nordligst i amtet paa 60Ó 11‘ gaar solen op kl. 9 t. 11 m. og ned kl. 2 t. 49 m. Den korteste dag er sydligst i amtet 6 t. 6 m. og nord1igst i amtet 5 t. 38 m. Efter lov af 29de juni 1894 skal landets normaltid være Greenwichs tid forøget med 1 time. Følgen heraf er, at man for at finde stedets sande tid maa til landets normaltid lægge et vist antal minuter, og omvendt trække fra for at omgjøre stedets tid til normaltid. – Antal minuter, som skal lægges til landets normaltid, for at finde stedets tid: Brevik + 21‘ Kragerø + 22‘ Langesund + 21‘ Porsgrund + 21‘ Skien + 22‘ Stathelle + 2l‘ MiSVîSIlî1lg0Il langs kysten er efter undersøgelser i 1893 uregelmæssig. Paa strækningen fra Langesund til Risør optræder et stærkt udpræget minimum, idet misvisningen her er mindre end ved Færder, medens man skulde ventet at finde den større Ligesaa er der et minimum ved Grimstad. Disse minima beror sandsynligvis paa lokale magnetiske kræfter af temmelig stor udstrækning, men hvor langt deres indflydelse strækker sig paa sjøen er endnu ikke tilstrækkelig undersøgt. Den f-undne misvisning i 1893 er: Ved Færder ....... 12“’ 42‘ V » Langesund . . 10Ó 46‘ » » J0mf1“uland . . 110 35‘ » » – Risør . . . . 12Ó 44‘ » » Sande-Borø. . . 13Ó 37‘ » » Grimstad . . . 12Ó 31‘ » » Kristiansand .i .... 130 51‘ » Den aar-lige aftagen er omtrent 6‘.