Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/71

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

58 BRATSBERG A5IT. VeirIiget. Det følger af amtets beliggenhed i landets syd- lige del og af dets beliggenhed nær l1avet, at det i klimatisk henseende er gunstigere stillet end de fleste andre egne i vort land. De lavtliggende dele af amtet er vel skikkede for frugtavl, og paa særlig begunstigede steder i amtets sydligste del, som ved Kragerø, Langesund, Brevik, kan der ofte modnes valnødder, ferskener og aprikoser og andre frugter, der ellers ikke pleier at komme til 1nodenhed i vort land. Efter det meteorologiske instituts iagttagelser hidsættes neden- for endel tabeller til oplysning om veirliget. Inden amtet er kun en meteorologisk station af 2den orden (med Observationer af alle meteorologiske elementer), nemlig Dalen i Mo herred; til belysning af klimatet og veirliget er iagt- tagelserne suppleret med nærliggende stationers, for kystens ved- kommende Færd(Þr, Laro“ik og Ïb]’lI72g(’)l, for indlandets ved- kommende Valle i Sæterdalen, Røldal og þÍjeldbm-g (Hallingdal). Det vil sees af tabel I, at de tre stationer ved havet, Færder, Larvik og Torungen, ligger lavt, og tillige sydligere end de andre 4, Valle, Dalen, Røldal og Fjeldberg; disse sidste stationer ligger i høider fra 103 til 996 m. De ved havet liggende stationer har den høieste temperatur for aarets varmeste dag-, og Færder staar her først med 16.eÓ. De 4 stationer inde i landet viser de laveste temperaturer for den koldeste dag, Fjeldberg hele + 9.4Ô. Den høieste temperatur, som overhovedet er iagttaget, er imidlertid 31.eÓ, og den er fra en indlandsstation, nemlig fra Dalen. Den paa de 7 stationer ia-gttagne laveste temperatur er, som det sees, –?– 34.o0 paa Fjeldberg, men paa den inden amtet liggende station Dalen er lavest iagttagne temperatur + 24.s0. Forskjellen mellem kysternes havklima og indlandsk1imaet kommer godt frem, naar man sammenligner forskje1len mellem den høieste iagttagne temperatur og den laveste iagttagne og steder-nes beliggenhed. Forskjellen er mindst ved Færder og Torungen ude ved havet, saa følger Røldal, ovor Vestlandets k1ima gjør sig gjældende Forskjellen mellem høieste og laveste iagttagne temperatur: Færder 45.1 Larvik . . 55.s Torungen 47 .4 Valle . . . 59.2 Dalen . . . 55.9 Røldal . . . 49.s Fjeldberg 59.o