Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/69

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

56 BRATsBEHG AMT. første fald brækkede ankertrossen paa et af de i elven liggende skibe, saa dette kom paa grund. Skienselven grundedes saaledes ud, at den en tid kun var passabel for smaa fartøier. Medens elvens mindste profil før var 1545 m2 med en største dybde af 13,5 m., saa reduceredes profilet efter skredet til 3O0 m2 med største dybde 8,5 m., saa at adgangen til Skiens havn blev stængt for fartøier, som stak dybere end 3 m., medens tidligere fartøier, som stak 6 m., kunde komme ind. De mange træer, som gled ud med, bidrog til“at binde lermasserne; der blev arbeidet med at mudre og skaffe elven et større profil, men saa kom flommen, og elven skaffede sig selv et større profil. Ved denne leilighed siges havet at være blevet blakket af ler helt ud til Jomfruland. Graatenfaldet er et lerfald af sedvanlig form. Pladsen, hvor faldet gik, kaldes, som nævnt, Kjerringteigen. Udhusene gik med, men stuen blev revet, før den gik ud. Ved Graatenmoen ekserserpla(ls har der øiensynlig gaaet ler- fald ned mod elven. Forsænkningerne har lerfaldenes typiske form, men er mindre end forsænkningen fra 1883. At der kan komme til at gaa flere lerfald ved Skienselven, er ikke usandsynligt kan-stiderne og veirliget. Bratsberg amt ligger, som før angivet, mellem 580 46‘ og 600 11‘ nordlig bredde. Solens opgang og ne(lgang ved sommersolhverv og dens opgang og nedgang ved vintersolhverv sees for forskjellige bredde- grader i amtet af nedenstaaende tal, der angiver efter stedets lokaltid det øieblik, da solens midtpunkt ved fri horiZont sees netop i denne. Der er ved disse tal taget hensyn til straale- brydningen eller refraktionen: Sommersolhverv. Vintersolhverv. Sol ens Solens Solens Solens opgnng. nedga11g. opga11g. nedga11g. Breddegrad. Timer. Minuter. Timer. Minuter. Timer-. Minuter. Timer-. Minuter. 58de 2 58 9 2 8 50 3 10 5 9de 2 48 9 1 2 8 59 3 l 6Ode 2 3 7 9 23 9 9 2 5 1 6 l de 2 2 6 9 34 9 1 9 2 4 l 62de 2 12 9 48 9 32 2 28