Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/68

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

GEo1‘oG1. 55 I taget er et trangt hul opad. “ I hu1en var tidligere, som før berørt, bergkrystaller, men de er nu borttagne. Munkek“irken i Kirkehammeren, en bergtro1dl1ule ved Lome- kilen, nævnes fra Fyresdal. Mi11eralSke I(iIde1’. Tellef Dahll har paavist jernkilder paa vestsiden af elven mellem Porsgrund og Skien, og lignende sees ogsaa flere steder i nærheden af Eidanger præstegaard. Det er vand, som gaar igjennem sand og paa veien opløser endel jern, og saa gaar ud i dagen paa grændsen mellem sand og den underliggende ler. Det er svage kilder, hvis vand maaske kan være tjenlig mod blegsot. – «I Seude Præstegield i Vandet som opgaaer fra Sanden til Hitterdal, er et Stæd Fuglevang kaldet, tilhørende Vaaltved- Gaardene, som aldrig fryser, og hvor opskiæres et langt nærerigt Græs til Creaturenes Føde, i Mangel paa Foder,» beretter Lø- vensk-iold. S11eSkred Og St01ISk1’Bd kan forekomme paa flere steder i fjeldbygderne; saaledes beretter Løvenskiold fra Tinn: «Paa begge Sider af Mæls Kirke skede den 23de Augusti 1752 26 Fieldskred, hvorved 5 Bønder-Gaarde for det meste blev bortdrevne. » Vistnok har en del af disse skred gaaet fra HaukenesJffeldet. Videre heder det: «I Goudeset og Marum Bøyd skede 1752 store Field- og Sneskrede, som der borttog Pladsen Ambiørnsrud med 3 Mennesker; samme Aar og ved saadan Leilighed borttoges og Pladsen Bæcheset med en gammel Man(l.:–) Gaarde i Vestfjor(ldalen er udsat for sneskred og ste11skred. I Rauland har der paa gaardene N()set, IØellingtveit og Skinand indtruffet ulykker ved sneskred, og huse er revet bort. Paa Børtestranden ved Hegtv(“it gaar undertiden sneskred. I1e1’faId. Graatenfaldet, der gik ud i Skiensolven den 9de februar 1883, er et noksaa betydeligt fald. Det ligger paa elv-ens vestside i de høie, delvis skogbevoksede lerbakker mellem litl(ɔ og store IOerringteigen tilhørende Gimsø kloster. Det udgledne areal var dels jordmark dels skog og udgjorde 45 maal, og kubikindholdet var omtrent 45O OO0 m3. Omtrent 1OO træer stod igjen ude i elven, og denne udgrundedes, saa at der kun blev 9 fod vand der, hvor der før havde været 7–-8 favne. En hel del af de udgledne masser tog veien opover elven imod strømmen. Lerfaldet her gik i forskjellige repriser; ved det