Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/67

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

54 BHATSBP:HG A1»1T. En hule kaldet Ullerkirken, ogsaa kaldet Huldrehullet, ligger i Heddersfjeld over Heddersvatn i Hjartdal. Fra mundingen er en vakker udsigt. Hulen er omtrent l5 m. dyb og adkomsten ikke let. Heddersvatn og Heddersfjeld har sit navn efter denne hule eller heller, der er udtalt som «hedder». Ifra Hjartdal nævnes andre huler: Ri1ld(1rshulPn, .Yor(lmam1s- hulen paa Reisjaa. I Seljord er der flere huler; f. eks. I‘Ë:Z(jongshullet, der er 10,7 m. dybt og in(lerSt 7,5 m. bredt, samt Bukk(Í–RO, 8,1 m. dybt med glatte vægge og et jævnt gulv. Der er en hule ved Buvik ved Seljordvatn i Seljord. Om hulerne i Seljord beretter Wille: (–:Fyljongs-Hullet, en underjordisk Grotte paa Fyljongs-Nuten, 3 Fierd. Nordvest fra Gaarden Lien, den er vel kun 17 Alen dyb, 1 Alen bred i den inderste Ende og 2 Alen 9 Tom. høi til Loftet, men Indgangen er derimod 3 Alen 12 Tom. høi, og 6 Alen 18 Tom. bred. Paa Rio-Bek-Stølen i Trangedal under fornevnte Gaards Eien- de1e er et temmeligt stort Hul eller Gang, hvor man kan spad- sere tvert igiennem Bierget. l2yrlands-Græ)menW, en fæl, dyb, snæver, men frugtbar l)al Vs Miil Sydvest fra Kirken har Brekke-Ro, en Grotte i det faste Field, hvor der sidder Leer som Aarer i Stenen, 2OO Skridt oven for den undergaaende Stor-Elv, 13 Alen dyb med glatte Vægge og et jevnt Gulv, som helder ud ad Indgangen.» Lauvaaskirkm paa grændsen mellem Seljord og Brunkeberg i Kviteseid mellem Lauvaassætrene og Sundsbarmvatn er et stort hul, som gaar ret ind i fjeldet. Indeni vider den sig ud saa stor som en sal. Ingen skal endnu have fundet enden paa denne hule. Paa gaarden .]elsta(l i Brunkeberg i Kviteseid er en meget anselig hu1e, som er delt i flere afdelinger, hvis længde er ube- kjendt, da man ikke har naaet ind til enden. Det er et sagn om, at engang skal en hund have gaaet ind i hulen ved Je1stad og kommen ud et sted ved Seljordsstranden, men da var alle haarene afrevne paa den. En anden hvælvet, men mindre hule er der paa gaarden Kvalset (KvaaLs-odd). En hule er der ved Hegtveit i Brunkeberg. Futehole ved Strømmene, mellem Banda-k og Kviteseidvatn, er trangt yderst ude, men naar man kommer ind efter et stykke, saa kan en mand staa opreist. Navnet skal det have faaet deraf, at en gammel «fut» brugte det som iskjelder. W Paa nordsiden af Roanfjeldet er en hu1e, Roanhullet, hvor man maa krybe ind, men der er da plads til 4–6 mand.