Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/66

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

GEo1.oG1. 53 HI1Ier forekommer spredt og i forskjellige herreder af amtet. De fleste er vel fremkomne ved erosion af rindende vand, og andre er maaske levninger af havets erosion under en høiere vandstand. Fra Roanhullet. i Fyresdal heder det, at siderne har været beklædt med bergkrystaller. Nedenfor er endel af disse huler nævnte: En hule af størrelse som et rummeligt værelse er der i en fjeldhøide af Frierflaaet, kaldet Kirken, straks nordenfor Trosvik og 3 km. i syd for Saltboden. Løve-nskiold beretter, at der ved hoveddammen ved elven ved Bolviks Værk er en i fjeldet udgravet hule, kaldet Skomagerh-ulen. I Solum kort ovenfor Løveid mellem Fjærestrand og Ols- bryggen tilhøire ligger den saakaldte « St. 2lIiChael-s“ kirke», en hule, der, om den end er dannet af naturen, synes idetmindste at være udvidet ved menneskehænder. Den ligger omtrent 25 m. over Norsjø, paa sammes østside og midt paa en meget steil fjeldvæg under gaarden østre Gisholt i Mælum sogn. Adgangen til den var besværlig, men der er indsat jern- stænger paa de bratteste steder. Den angives at være 2O m. dyb og 7 m. bred. Denne hule eller grotte har været benyttet til kirke. Dens gamle navn var Kirk;ja i 1lIikjálsbergi. Den er nævnt i stiftsbogen som nedlagt; godset blev lagt til Skiens præstebord. «Ovenfor kirkegaarden i fjeldet sees tegn til en kirkegaard, som endnu i det syttende aarhundrede brugtes som begravelsessted for om- egnens døde». Noget jordegods i Gisholt samt i nabogaarden Dal laa til kirken. Den var i middelalderen indviet til erkeengelen MiCh-ael, der ofte dyrkedes i huler. O. IVorm omtaler denne kirke i sine monumenta under navn af «te“mpl-Hm mirabile», og beretter, at kirkegaarden endnu i hans tid brugtes til begravelsessted. I den saakaldte «røde bog» eller biskop Eysteins register over kirkerne fra 1401, forekommer blandt kirkerne i Solums præstegjeld «Michelsberg kirke.» Ligeved Brattingsborg i Sande i den saakaldte .4skedal under Ringsaas, der rager op over Brattingsborg, er der en hule, der kaldes Askedals kirke, og hvorom gaar et lignende sagn som om St. Michaelskirken i Solum. Paa Sydsiden af Rørfjorden paa gaarden Nes eiendom i Lunde herred er en hule kaldet Hundehullet; hulen ligger i vandkanten ved Rørfjorden eller Flaavatn og er halvt fyldt med vand. Paa Varjuj’.Snutens østlige side i Bø er en hule, som angives at gaa omtrent lO m. horisontalt ind i fjeldet.