Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/62

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

O GEOLOGI. 49 ninger af glacial grus forekommer med stor udbredelse i mange dalfører. Som et bevis paa en gammel isdækning af landet kan og- saa anføres de bækkener i fast fjeld, som i Bratsberg amt dels optræder som store og smaa indsjøer og som tjern, dels ved kysten som fjorde, ofte med større dyb i den indre del end længere ude. Mange landskaber er helt oversaaet med smaa og store indsjøer, og store strækninger særskilt ved kysten bestaar af lutter tilrundede knauser, hvilke skylder isen sin form, idet de viser en stødside og en læside, derved mærkende den side, hvorfra isen kom (stødsiden), og den retning, hvori isen gik (læsiden). Skuring.s“mæ-rkene følger i det hele og store dalenes og fjor- denes retning, og retningen mod sydøst er forherskende over store strækninger. Omkring Ti)m.sjøen følger striberne i det hele Tinnsjøens ret- ning mod sydøst, og det samme er tilfælde med skuringsmærkene omkring Nors;jø og Skiensjjorden. Overhovedet er retningen omkring de store sjøer den samme som sjøernes. Af iagttagelser paa større høider han mærkes: Paa Sesnuten, hvis høide Hørbye angiver til 1398 m. (4465 fod), er lidt under toppen iagttaget skuringsstriber med retning øst 360 syd. Nord for Mø.9–oatn er skuringsmærkenes retning efter Hør- bye mod øst, selv paa steder, hvor dalenes retning er den mod- satte. Moræner forekommer paa flere steder, saaledes ligger en moræne foran Sundsbarmvatn i Seljord. En moræne ligger circa 5 kilometer vest for IUartdal“S“ kirke. Her kan ogsaa nævnes Gjeiteryggen foran Norsjø. Nor-.sjø ligger 15 m. o. h. Dens dybde fandtes paa tre steder (Fen ned mod Olsbrygge) at være 175, 176, 175 m., eller den har en største dybde af 161 m. under havets overflade. Foran Norsjø ligger først lerbakker indtil en høide af omkring 7 O m.; disse 1erbakker er undertiden udgravede saa dybt, at det faste fjeld kommer tilsyne langs bækkene. Dernæst kommer høiere op en stor mo bestaaende af ti1rundede stene og sand, hvilken mo benævnes Gjeiteryggen. Dens overflade ligger paa en længere strækning i en høide 122 m. o. h., men paa nogle steder naar den op til 145 m. Disse løse masser er for en væsentlig del de løse blokke, som bræerne har lagt op foran Norsjøs sydøstlige ende i den tid, 4 – Bratsberg amt.