Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/563

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

55O BRATSBERG AMT. Amtsko“m.mWmmz.s- indtægter og udgifler. Indtægter: 189–F 1896 1895 1894 1fi93 B(3h0I(îIlî11g r. r. a. . . . 94 22O E lO5 s13 110 223 13o 946 1es 225 Udlignet skat: a) paamatrikulskylden 8ö 121 80 718 8O 752 76 3l5 73 380 b) » herrederne eft1err amtsthingcts besl. . 77 OOO 77 OOO 73 500 70 OOO 70 000 Indtægter af faste eien- dOmme ......... e 4 692 7 137 – – – Re11ter .......... 2 O30 2 195 1 775 2 30l 3 500 Bidrag af Staten eller offentlige fonds .... 61 887 61 394 49 827 48 396 29 728 TilSkud af bykommuner til fæ11gSelsvæsenet. . 3 276 2 641 3 240 2 144 7 189 Bidrag af herredskommu- ner m.fl.ti1veiarbeider 2 667 5 16O 5 150 ö l60 –- Bøder ..... D ...... 268 43 5 68 175 Refusioner ........ 14 979 57 562 47 145 44 738 48 058 Decisionsansvar . . . 21 34 11 12 103 Andre indtægter. . . . l 204 769 484 1 370 3 345 Laan . . ., .... . 3O OOO – – – – Tilsammen . . . . 377 365 40O 146 372 112 881 430 403 698 Í Y