Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/562

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATIONSMIDLER. 549 Stationernes indtægter beløb sig til . . . . kr. 95 452.61 -»– udgifter – » » ..... » 48 O07.29 Private tele.fonanlæg. Inden amtet findes flere betydelige pri- vate te1efo11anlæg, nemlig: Skien-S tele-fonforenings net, der foruden Skien by ogsaa om- spænder større dele af de omkring1iggende herreder og staar med 4 dobbelte te1efon1edninger i forbindelser med Porsgrunds tele-fonj’orenings net, der ligeledes berører forskjel- lige steder i de omkringliggende herrWeder, og som tillige har for- bindelse med Eidange“r telefon-selskabs anlæg i Eidanger herred. Det private telefonanlæg i B–revik og StathWelle blev i l898 indkjøbt af telegrafvæsenet. I Langesun(l er et 1okalt privat anlæg Over Telemarkens tele.fonselskabs vidt forgrenede net kan der fra og over Skien korresponderes med herrederne Solum, Ho1len, Lunde, Saude, Hitterdal, Hjartdal, Gransherred, Tinn, Bø, Sel- jord, Kviteseid og Nisseda1. Kragerø telej’onanlæg strækker sig ud over herrederne Bam1e, Skaatø, Sannikedal og gaar endvidere op gjennem Drangeda1 og Tørdal. Af andre telefonan1æg, der er istandbragte til eiernes eget brug, kan nævnes kammerherre Løvenskiolds, godseier ()appelens og Langesundsfjordens bukserdampskibsselskabs te1efonan1æg. Ved udgangen af 1898 var udstrækningen af de private telefonanlæg fø1gende: Hoved1injeme: “ Linjernes 1ængde. . . 56O.784 km. Traadenes –- . . 1141.134 » Abonnentlinj erne: Linjernes længde . . . 206.862 km. Traadenes længde ....... 698.562 » Der var 30 centra1stationer, 66 talestationer, 713 abonnenter, 37 centralapparater og 9l1 telefonapparater. KommunaI husholdning 0mstaaende tabel viser amtskommunens indtægter og ud- gifter i 1893–1897: