Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/56

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

GEo1.oG1. 43 lag, i hvilken forsteninger eller levninger efter liv ikke er fundne, optræder med adskillig udbredelse i amtets sydligste del i Bamle, Skaatø og Sannikedal. Lange den sydøstlige kyst strækker der sig – fjorden oggYestoveJ; till ’ “ d et bælte af circa .3.Q„km. ’bredde, der bestaar af –edt-Æån’it dog gabbro. Inden for eller nordlig for dette bælte-opþ1Ëæd(î:Lgranit med enorm udbredeÎs“e baade i Bratsberg amt og i Nedenes amt. Grundfje1det i amtets sydlige del er mod nordøst begrændset af si1urformationen ved Langesundsfjorden, mod sydøst af havet, medens det mod nordvest eller paa den indre’side ved Tokevatn, F1aatevatn og F rier afløses af granit og gneisgranit, der som nævnt optræder med stor udbredelse. “Grundfje1dets lag stryger ofte langs kysten paa den her omhandlede strækning og danner ved kysten klippefulde øer og paa fastlandet et smaakollet, oftest skogdækket land med dyrk- bart land i forsænkningerne. Berga1–terne paa denne kyststrækning fra Kragerø henimod Langesund bestaar af gneiser, hornblendeskifer, glimmerskifer og kvartsskifer. Hvorvidt der i dette grundfjeld kan udskilles to afdelinger, en yngre afdeling væsentlig bestaaende af sidstnævnte lagdelte skifere, er uvist. Gange af granit, hornblendegranit og pegmatit gjennem- sætter paa mange steder grundfjeldets lag i denne egn, og af nogle af disse pegmatitgange udvindes feldspath. Granit begrændser, som nævnt, grundfjeldets lag mod nord- vest omkring Tokevatn og videre henimod Frier; derhos op- træder granit med temmelig stor udbredelse omgivet af grund- fjeldets lag baade i Skaatø og Sa11nikedal, hvilken granit vistnok er meget gammel. Paa mange steder i Telemarken forekommer graa gneis, horn- blendegneis, glimmerskifer, saaledes i Nissedal; da imidlertid de geologiske karter dels ikke har holdt grundfje1dets lag ud fra tele- marksskiferne, og dels ikke har holdt grund.fjeldet ud ifra gra- niten og gneisgraniten, saa er udbredelsen af det ægte grundfjeld i Bratsberg amt ikke overalt nøiagtig angivet. Et stort felt af gabbro optræder i Tørdal anneks til Drange- dal. I gi-undfjeldet i Nisse(lal forekommer ogsaa gabbro. Gabbro optræder paa Langø og paa Gumø paa en strækning paa begge sider af Langø-S–und og videre paa Gumø i Gumøknuten, videre i Valeberget ved Kragerø. Gabbro forekommer ogsaa ved nikkelgruberne i Bamle. Gammel granit, dels gneisgranit, optræder med enorm udbredelse ei alene i Bratsberg amt men ogsaa i naboamterne. Den danner den største del af Drangedal, Solum, Hollen, Lunde, Fyresdal,