Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/55

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

42 BRATSBERG AMT. sig. De er utydelige, og almuen gaar frem og tilbage paa dem uden nogen bestemt orden. En vild og uciviliseret mængde er folket. Her er det, at de vilde dyr findes, som lever lige ved dit hustag, du indbygger af Rollag, og den halvvilde, utæmmede beboer af Gausta med fryd søger Sin usle, kolde hytte. Og selvom han lider under en kulde som de taarnhøie Alpers, stemmer han dog foden imod, knapper sin pels og gaar med faste skridt paa de høie aasrygge, og jublende fælder han gauper og hjørne med sine hurtige pile eller gjennemborer dem med den runde kugle.» . GeoIogi. Det faste fjeld. Meget af Bratsberg amt er vistnok ens- formet bygget, med udbredelse over store strækuinger af gammel granit og kvartsbergarter, men amtet har dog inden sine grændser repræsenteret de fleste af de inden Norge forekommende forma- tioner og etager, og derhos optræder inden amtet:11à.11gc ikke lagdelte bergarter af forskjellig alder. Ertser og nyttige minera- lier findes hyppig, men desværre kun paa faa steder i saadan xnængde, at de kan være gjenstand for drift. Ogsaa sjeldne mineralier forekommer inden amtets grændser. Lagdelte bergarter tilhørende forskjellige formationer og ikke lagdelte bergarter af forskjellig alder bygger eft-er dette det faste fjeld i Bratsberg a-mt. Disse formationer og bergarter kan efter alderen maaske i korthed overskues saaledes, fra de ældste til de yngste: Grund[jeldet ofte ledsaget af granit og undertiden af gabbro. W gTglg1gr;“rkssk“i.feoËng,’ en gammel formation bestaaende mest af kvartsskifere, kvartsit, konglomerater. Gammel granit og gne129granit, uvist om yngre end telen1arks- skiferne, men ældre end de forsteningsførende lag fra silurforma- tionen. Den silu“mLS“ke –fbrmation optrædende udviklet med alle 8 etager. Sandsten maaske devonisk med konglomerat. Augitpoøyyrit, augitsyenit og nefelinsyen-it og andre ikke lag- delte bergarter. – G–rund.[jeldet. Den formation, som kaldes grund.fjeldet, og som efter vor nuværende forestilling skulde være jordens ældste